0867.238.238

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam lần thứ 2

08/10/2020 21:09
Chiều ngày 8/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá công tác xây dựng Đảng quý III và tình hình 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2020.

Toàn cảnh hội nghị
 
Quý III và 9 tháng đầu năm, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đề ra. Cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tiếp tục coi trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được đổi mới, đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ CBĐV từng bước được nâng lên. 9 tháng đầu năm toàn Đảng bộ kết nạp 45 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 69 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được tăng cường. Trong 9 tháng: đảng ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 24 chi bộ trực thuộc; chi bộ cơ sở kiểm tra 19 đảng viên; Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng (TCĐ), 6 đảng viên. Đảng ủy và chi bộ cơ sở giám sát chuyên đề 16 chi bộ trực thuộc và 18 đảng viên. UBKT Đảng ủy khối giám sát chuyên đề 2 TCĐ, 10 đảng viên, qua đó góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Công tác lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Quý IV/2020, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định: Tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai, sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Cùng đó, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, thực hiện, đánh giá kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân theo chuyên đề năm 2020. Tiếp tục định hướng, nắm bắt tư tưởng của CBĐV, công chức viên chức; phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, kiện toàn bộ máy, cấp ủy cơ sở khi có biến động về công tác tổ chức, cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác KTGS và lãnh đạo các đoàn thể, đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã thông qua dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Khối; Chương trình công tác toàn khóa; Quy chế làm việc của UBKT; Chương trình công tác KTGS nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Hanamtv
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam