0867.238.238

Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

23/01/2013 22:52
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận đáng giá kết quả thực hiện nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2013- 2015.
 DSC_1009.jpg

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo và vận hành chương trình thông suốt từ tỉnh đến các thôn xóm. BCĐ tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc thực hiện xây dựng nông thôn mới như kiểm tra về tình hình tiếp nhận, quản lý sử dụng xi măng làm đường GTNT, tình hình thực hiện việc dồn điền đổi thửa, việc triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất. Chỉ đạo các sở ngành phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhân dân đồng tình phấn khởi, tự nguyện đóng góp công sức tiền của cho xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của các xã, nhất là các xã điểm đã được thay đổi rõ rệt, hạ tầng KTXH đã có bước phát triển, đặc biệt là hệ thống GTNT và các công trình phúc lợi công cộng. Toàn tỉnh xây dựng được 950 km đường GTNT, kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý được trên 15 km. Cùng với xây dựng hạ tầng KTXH, các xã bước đầu đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân. Đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn được cải thiện. Đến hết năm 2012, toàn tỉnh có 3 xã đạt từ 14-16 tiêu chí, 44 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí, 55 xã đạt từ 5-8 tiêu chí, chỉ còn 1 xã là Đức Lý- Lý Nhân đạt dưới 5 tiêu chí. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng nông thôn mới như nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa đúng, chưa đầy đủ, tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới còn chậm, kết quả thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu đề án đặt ra.

DSC_1008.jpg

DSC_10101.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lộc- Bí thư tỉnh ủy đề nghị trong quá trình triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2013-2015 cần xác định bước đi phù hợp theo hướng việc gì tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy KTXH cần phải thực hiện trước. Trong đó năm 2013 cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập , cải thiện đời sống cho nhân dân.

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam