0867.238.238

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam lần thứ 02

15/10/2020 21:44
Chiều 15/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị lần thứ 2, thảo luận về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (lần thứ 2). Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 
Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy gồm 5 chương, 32 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy, BTV và Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ quyền hạn của cá nhân; quan hệ công  tác của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc.

Để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Tỉnh ủy đã ban hành Dự thảo Chương trình hành động thực hiện gồm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp; tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ tợ, chế biến, chế tạo, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistic và du lịch; nâng cao chất lượng lập quy hoạch phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN.

 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (ngày 30/9), tính đến ngày 13/10, Văn phòng Tỉnh ủy đã nhận được 17 ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh vào Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Qua nghiên cứu tổng hợp, cơ bản các ý kiến nhất trí với Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung: Đối với Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy đề nghị bỏ nội dung Ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; bổ sung nội dung ban hành Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh... Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, một số ý kiến đề nghị bổ sung Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nghị quyết về công tác an ninh quốc phòng; đề nghị xem xét tính cần thiết, khả thi của Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời; gắn kết chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế- xã hội cao, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2025; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ; bổ sung Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển đô thị chung trên địa bàn tỉnh...
 

Các đồng chí Ủy viên BTV phát biểu tại hội nghị
 
Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh. Riêng ý kiến đề nghị bỏ nội dung ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh trong mục 4, Điều 2 Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm chương trình, đề án xây dựng hạ tầng khung, đồng thời đề nghị lùi lại lại thời gian ban hành để các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến đảm bảo sát hơn với tình hình thực tiễn của tỉnh.
 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến, hoàn thiện Quy chế làm việc; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh vào cuối tháng 10.
 
Hoa Hiên (Hanamtv)
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam