0867.238.238

Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 25

01/03/2016 15:04
Chiều 29/2, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị đã đánh giá quá trình thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn Hà Nam thời gian qua. Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, khẳng định phát triển sản xuất nông nghiệp có vai trò, vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển KT-XH bền vững của tỉnh. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nhất là trong thời điểm đất nước gia nhập cộng đồng ASEAN và tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP là yêu cầu cần thiết, đòi hỏi phải có chủ trương, giải pháp đồng bộ để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

DSC_0921.jpg

Dự thảo Nghị quyết cũng xác định quan điểm của tỉnh là phát triển nông nghiệp toàn diện, trong đó đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm và phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và xây dựng NTM; xây dựng văn hóa sản xuất hàng hóa nông sản và thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng. Công nghiệp hóa nông nghiệp phải thiết thực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế -  xã hội của tỉnh, trước hết là chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nội bộ ngành. Tập trung xây dựng vùng và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển mạnh mẽ chăn nuôi gia súc gia cầm, con nuôi đặc sản... Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Mục tiêu đặt ra là tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế, có thị trường  tiêu thụ. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hình thành mô hình nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, công nghệ cao, xây dựng một số thương hiệu của các sản phẩm lợi thế. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt trên 4%, cơ cấu nội bộ ngành: trồng trọt- lâm nghiệp 39%, chăn nuôi – thủy sản 54%, dịch vụ 7%... Nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 52 triệu đồng/ người/ năm, lao động trong nông nghiệp còn dưới 30%.

Để thực hiện những mục tiêu trên, dự thảo cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch; xây dựng ban hành các cơ chế chính sách chi tiết về thuê quyền sử dụng đất của nông dân để tích tụ ruộng đất; tăng cường đầu tư và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch chủ lực theo tiêu chuẩn Vietgap, xây dựng con người Hà Nam văn hóa sản xuất hàng hóa nông sản sạch vì sức khỏe cộng đồng...

DSC_0925.jpg
Đồng chí Trần Quốc Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục Dự thảo Nghị quyết, nội dung nên cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn, tránh trùng lặp ý giữa các phần. Nghị quyết phải mang tính định hướng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Các số liệu, chỉ tiêu đặt ra phải có căn cứ khoa học và mang tính khả thi; cần phải giải quyết được những vướng mắc trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, có quan điểm rõ ràng về mô hình tổ chức sản xuất, vùng lõi...; cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp ( hệ thống thủy lợi, đường giao thông nội đồng...).


DSC_0932.jpg
Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh nhất trí với chủ đề Nghị quyết là đẩy mạnh Công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thời gian có thể kéo dài 10 năm để thực hiện. Quan điểm chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, cơ cấu lại lao động nông thôn. Nhiệm vụ trọng tâm: tập trung phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lấy doanh nghiệp là điểm lõi, nòng cốt. Trong chăn nuôi: Tập trung phát triển bò sữa, đàn lợn, lấy chăn nuôi nông hộ là nền tảng bền vững để xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới...Về giải pháp cần cô đọng, ngắn gọn lại trong đó: đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, xây dựng hạ tầng đồng bộ, thu hút vốn đầu tư, khuyến khích hộ nông dân chuyển thành doanh nghiệp... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh cần chuẩn bị kỹ đề án, bởi đề án được chuẩn bị tốt, thì Nghị quyết sẽ được thực hiện thành công. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị hôm nay, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo NQ đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết để báo cáo BTV trong thời gian sớm nhất.

Thu Thảo

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam