0867.238.238

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/09/2021 13:51
Sáng ngày 14/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường".
Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.
 

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

 
Đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, báo cáo tại hội nghị khẳng định, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao đạt nhiều kết quả; tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát cụ thể toàn diện, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp đã làm rõ các nội dung đặt ra, có tính phản biện cao đảm bảo chất lượng là căn cứ quan trọng để đại biểu nghiên cứu, quyết định các vấn đề quan trọng của kỳ họp. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh đã thực hiện tốt quy trình bầu cử các chức danh chủ chốt trong HĐND và UBND tỉnh…

Với chủ đề với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường”, hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trên địa bàn, trong đó có việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, kéo dài, kết quả giải quyết còn hạn chế.


Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị

 
Ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại, các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, cũng như đề xuất, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường như: giải pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy (huyện Thanh Liêm), công tác phân loại rác thải tại đầu nguồn, năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề, vấn đề nước sạch nông thôn, hỗ trợ kinh phí cho các xã điểm xây dựng NTM mới kiểu mẫu..v.v.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình để án, cơ chế chính sách về BVMT, bố trí kinh phí cho công tác BVMT, thực hiện các biện pháp xử lý sự cố khắc phục ô nhiễm môi trường... Trên cơ sở những ý kiến kiến nghị, đề xuất tại hội nghị này, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo làm nghiêm các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường vùng Tây Đáy như tập trung trồng cây xanh, bố trí hệ thống phun nước, tại các doanh nghiệp thực hiện khai thác, chế biến khoáng sản và các nhà máy xi măng, bao phủ bạt tại các dây chuyền sản xuất. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo thiết kế cơ sở, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sát với công suất của dự án, đảm bảo đồng bộ với hộ chiếu nổ min, lượng vật liệu nổ công nghiệp; Kiểm soát và quản lý xe quá khổ, quá tải, đầu tư hạ tầng giao thông, tập trung giám sát ô nhiễm qua hệ thống camera gắn trên các tuyến đường. Về vấn đề rác thải: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở TNMT và cấp ủy chính quyền các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách phân loại rác ngay từ đầu nguồn. Các công ty thu gom rác thải phải thực hiện việc gắn các thiết bị quản lý trên các phương tiện thu gom rác để kiểm soát trọng lượng rác thải. Các nội dung còn lại như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tại các làng nghề và các cụm Công nghiệp UBND tinh có kế hoạch chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm giải quyết.

 

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các đơn vị trong việc tham dự và chuẩn bị tốt cho hội nghị thành công. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm và kỳ họp chuyên đề để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời gian theo quy định; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa phương, bảo đảm nắm bắt đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kịp thời thông tin trả lời, kết quả giải quyết để cử tri biết và giám sát, tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin của cử tri và nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn,…; triển khai các cuộc giám sát chuyên đề đã đề ra trong chương trình, kế hoạch; tăng cường hoạt động giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nói chung, trong đó tập trung những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường có tính chất bức xúc đã nêu trên. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về kết quả trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nâng cao năng lực, chất lượng thẩm tra, thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, Thường trực HĐND.

 

Đại biểu Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Đối với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tập trung rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.

Đối với Ban Thường trực MTTQ tỉnh và MTTQ cấp huyện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND trong các lĩnh vực công tác; nhất là, tổng hợp theo dõi ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sản xuất, trong đời sống, sinh hoạt và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Thường trực HĐND trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phát huy vai trò Mặt trận các cấp, nhất là cấp ở cơ sở là cấp gần dân, sát dân nhất để nắm bắt ý kiến, kiến nghị về kết quả giải quyết…./.

 

Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam