0351 3588 588

Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ

02/08/2020 09:37
Công an tỉnh Hà Nam và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham dự hội Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị
 
6 tháng đầu năm 2020, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa lực lượng Công an và lực lượng Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để “bị động, bất ngờ”, phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng vào thành công chung của Việt Nam trong phòng, chống dịch… phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Tại Hà Nam, lực lượng Công an và Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, đề án về bảo đảm ANTT và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin được duy trì hiệu quả, đã trao đổi, xác minh nhiều thông tin về ANTT và đề xuất những biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn... Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

 
Công an tỉnh Hà Nam 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam