0867.238.238

Hội nghị lần thứ năm Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

02/12/2013 21:36
Sáng 29/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị lần thứ 5 Ủy ban bảo vệ sông Nhuệ- sông Đáy để cùng bàn thảo, đưa ra những giải pháp thiết thực bảo vệ môi trường. Đồng chí Mai Tiến Dũng- UVTW đảng- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam- chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy chủ trì hội nghị.
 
HNMT2.jpg

 Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 2013 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, trong đó tập trung vào đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm chính trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; kiểm soát, quản lý và chia sẻ thông tin các nguồn thải chính giữa các địa phương trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Báo cáo nêu rõ: Năm 2013, Bộ tài nguyên và Môi trường đã tích cực chủ động phối hợp với các địa phương và các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; Hướng dẫn các địa phương trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; Xây dựng quy hoạch các bãi chôn lấp chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; đẩy mạnh thực hiện dự án cải tạo và nâng cấp các công trình thủy lợi trên sông Nhuệ - sông Đáy. Đối với các tỉnh thành phố nằm trong lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã chủ động triển khai đề án sông Nhuệ - sông Đáy và công tác bảo vệ môi trường của địa phương mình. Đồng thời tập trung xây dựng và triển khai các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị, nước thải làng nghề, khu công nghiệp; thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông dòng chảy, cân bằng nước; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước…Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế như: tiến độ triển khai đề án sông Nhuệ, sông Đáy tại hầu hết các tỉnh, thành phố còn chậm, ô nhiễm môi trường nước trên lưu vực sông vẫn gia tăng. Nguyên nhân do hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ- sông Đáy còn hạn chế, chưa giải quyết được các vấn đề môi trường cụ thể, đặc biệt các vấn đề bức xúc về môi trường mang tính liên vùng…Nguồn nhân lực đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các địa phương còn hạn chế. . . Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai đề án tổng thể bảo vệ môi trường sông Nhuệ- sông Đáy năm 2013 và nêu ra phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2014.

HNMT1.jpg

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Tiến Dũng- UVTW Đảng- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam- Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2013 như: Hoàn thiện các thể chế chính sách về bảo vệ môi trường, quan tâm xử lý ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm khu vực sông, công tác kiểm tra giám sát mực nước lưu vực sông, công tác phối hợp của các bộ, ngành và các tỉnh thành phố, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ cộng đồng, xây dựng các chương trình đề án. Đồng chí cũng đề nghị các bộ ngành TW và các tỉnh nằm trên lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy cần rà soát nguồn kinh phí, quan tâm ưu tiên kinh phí cho công tác bảo môi trường. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, chia sẻ thông tin, dữ liệu. Quan tâm xử lý ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm khu vực sông. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ cộng đồng. Đồng thời  xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm về môi trường và công khai thông tin trên hệ thống truyền thông đại chúng.

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam