0867.238.238

Hội nghị nói chuyện chuyên đề về “thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng cầm quyền”

02/06/2015 15:52
Sáng ngày 2/6/2015, Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức Hội nghị nói chuyên đề về “thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng cầm quyền”. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố và các báo cáo viên của tỉnh.

DSC_0006.jpg

DSC_0016.jpg

Hội nghị đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện về “thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng cầm quyền”, tập trung vào 3 nội dung: khái niệm dân chủ, thực hành dân chủ; quan điểm của Mác – Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta về dân chủ, về thực hành dân chủ; thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay.

Dân chủ xuất hiện từ rất sớm, từ khi con người tập hợp nhau lại thành các thị tộc, bộ lạc. Nguyên nghĩa của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Thực hành dân chủ là toàn bộ hoạt động của các chủ thể xã hội, đặc biệt là các thiết chế chính trị - xã hội nhằm thực hiện cho được quyền làm chủ của nhân dân trên mọi mặt đời sống xã hội. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều đề cập nhiều đến dân chủ. Trong đó, Hồ Chí Minh là người nói nhiều, viết nhiều về dân chủ một cách giản dị nhưng rất sâu sắc. Theo Người thì dân chủ là “dân là chủ và dân làm chủ”. Thực hành dân chủ trước hết phải chăm lo lợi ích vật chất cho nhân dân. Mục tiêu của Đảng ta cũng là phấn đấu để thực hành dân chủ.

GS.TS Phùng Hữu Phú cũng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm ở nước ta hiện nay như: làm thế nào để thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền xây dựng Nhà nước pháp quyền; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong những điều kiện như vậy, Đảng ta phải làm tốt thực hành dân chủ trước hết trong Đảng, trong hệ thống chính trị. Phải phát huy những mặt tích cực, quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm trong thực hành dân chủ bằng cách: nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; kiên quyết khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực và phải luôn ghi nhớ công thức "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ".

Chuyên đề “thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng cầm quyền” có ý nghĩa thiết thực giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ TW4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện.

Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam