0867.238.238

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

18/09/2014 22:47
Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng

DSC_0494.jpg


DSC_0513.jpg


     Tại hội nghị, 560 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được nghe đồng chí Lê Văn Tân, Phó Bí thư TTTU, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới cần lưu ý trong Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, triển khai kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của BTVTU về Đại hội  Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Theo đó, Đại hội đảng bộ các cấp sẽ thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện NQ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 12 của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu đoàn đại biểu dự ĐH đảng bộ cấp trên. Về thời gian tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp: đối với cấp xã và tương đương bắt đầu từ tháng 4, cơ bản hoàn thành trong tháng 5/2015; Cấp huyện và tương đương bắt đầu từ tháng 6 đến 15/8/2015 hoàn thành; Cấp tỉnh dự kiến vào trung tuần tháng 10/2015. Để đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, đúng mục đích, yêu cầu, cấp ủy các cấp cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước trong công tác chuẩn bị từ việc tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36, các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; chuẩn bị văn kiện Đại hội; chuẩn bị nhân sự cấp ủy... Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và bầu vào cấp uỷ các cấp phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế của Đảng, bảo đảm phát huy dân chủ, công tâm, khách quan trong việc lựa chọn. Việc giới thiệu nhân sự cấp uỷ phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tiến hành đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện.
      Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với kế hoạch và hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị  36 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó cũng còn một số ý kiến băn khoăn trong công tác nhân sự như: đối với một số cán bộ cấp xã không còn đủ tuổi ứng cử và tái cử vào cấp ủy, trong khi thời gian công tác chưa đủ năm đóng BHXH cần được quan tâm bố trí công việc phù hợp với điều kiện ở mỗi cơ sở; Về cơ cấu cấp ủy cấp huyện quy định tỷ lệ cán bộ dưới 35 tuổi không dưới 10% tổng số cấp ủy viên và việc phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2010 – 2015 là khó thực hiện cần hướng dẫn thêm.

10707573_1557594464460189_359730540_o.jpg

DSC_0492.jpg 

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giải đáp các thắc mắc và nhấn mạnh một số nội dung cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy nhằm đảm bảo sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh như: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức, quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện những mục đích, yêu cầu, chủ trương, biện pháp nêu trong chỉ thị, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình; Lãnh đạo làm tốt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo chặt chẽ đúng quy chế, quy trình, phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật trong lựa chọn, bầu cấp ủy, nhằm xây dựng BCH Đảng bộ thực sự tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi NQ ĐH đã đề ra. Cùng với đó cần hết sức chú trọng xây dựng các báo cáo chính trị trình tại Đại hội, coi đây là nội dung cơ bản của Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, song song với lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội, các cấp ủy cần đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, QPAN, TTATXH, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà NQ ĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam