0867.238.238

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 ngành Nội vụ

14/12/2015 15:28
Ngày 12-12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành Nội vụ.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng chính phủ, 63 tỉnh thành trong cả nước đã tập trung đánh giá nghiêm túc những mặt làm được và những tồn tại hạn chế trong hoạt động của ngành Nội vụ năm 2015.

nv.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Cùng với các ngành trọng tâm trên mọi lĩnh vực, năm 2015, Bộ Nội vụ và các đơn vị trong toàn ngành luôn bám sát, định hướng quan điểm đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội,chính phủ, chính quyền cấp tỉnh chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.Việc triển khai thực hiện tập trung, góp phần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thống nhất để công tác quản lý của ngành đi vào nề nếp, đạt hiệu lực hiệu quả. Công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực…Cải cách chế độ công vụ, công chức bước đầu đạt kết quả quan trọng . Cải cách tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức được thực hiện theo lộ trình. Việc đào tạo theo yêu cầu công việc được quan tâm, nghiên cứu và thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được bảo đảm; công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn thư lưu trữ cơ bản đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, công tác ngành nội vụ năm 2015 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án còn chậm; tổ chức bộ máy một số cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác thanh tra vẫn còn tập trung vào lĩnh vực công chức, viên chức và tổ chức biên chế; việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,viên chức ở nước ngoài tiến độ còn chậm…

Năm 2016, ngành nội vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đi vào trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ công tác. Trong đó, tập trung triển khai luật tổ chức Chính phủ sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục triển khai đề án “ Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”; Tiếp tục hoàn thiện, thể chế quản l‎ý cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng và quản l‎ý công chức, viên chức. Triển khai luật tổ chức chính quyền địa phương; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành, gắn với đẩy mạnh tham mưu tổng hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Tập trung triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Minh Phương

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam