0867.238.238

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt NQ TW 9 (khóa XI)

03/07/2014 22:14
Ngày 3/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

TTXVN_0703_lehonganh.jpg
Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 8/5 đến ngày 14/5/2014. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng: tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; về Quy chế bầu cử trong Đảng; về tiếp tục thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; chủ trương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW9 khóa 11, lãnh đạo Ban tuyên giáo trung ương và Ban tổ chức TW đã quán triệt 2 nội dung gồm: chuyên đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, và chuyên đề một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới đại hội XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư đã khẳng định: những nội dung của Hội nghị trung ương 9 khóa 11 vừa là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Để việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị: các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa tầm quan trọng các nội dung của nghị quyết, các chủ trương của hội nghị trung ương 9 khóa XI, từ đó nghiêm tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; Gắn việc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của văn kiện hội nghị, nhất là nghị quyết về phát triển văn hóa và con người Việt Nam và các chủ truơng khác với công tác tuyên truyền để tạo ra những chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; Cần nắm vững những nhận định, đánh giá của trung ương về tình hình và nguyên nhân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu chung đến các mục tiêu cụ  thể; 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp mà trung ương đã thống nhất từ đó soi vào thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình công tác để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể làm cho nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị, sau hội nghị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai nghị quyết xuống tận cơ sở, xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện nghị quyết. 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam