0351 3588 588

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019

15/01/2019 13:24
Sáng nay (15/1), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Cùng dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành TW.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Năm 2018, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực nội vụ. Trong đó, tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền… được thực hiện nghiêm theo quy định. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Tỷ lệ nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017; đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh. Công tác tinh giản biên chế công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, hội, quỹ... được tăng cường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nhất là công tác xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn văn bản có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; một số địa phương, đơn vị đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức chưa đúng trình tự quy định, gây bức xúc trong dư luận; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng yêu cầu...

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
 
Năm 2019, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” với 5 trọng tâm chỉ đạo, điều hành:

Quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại các NQ của Hội nghị TW 6,7 khóa XII và của Quốc hội; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, cái tiến chế độ hội họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin, đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ cần sớm hoàn thiện các dự án luật, thể chế liên quan đến thi đua khen thưởng, công chức, viên chức trình Chính phủ.

Đôn đốc, kiểm tra chương trình cải cách hành chính; tích cực phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu Chính phủ xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; rà soát các vướng mắc trong quản lý cán bộ công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục; siết chặt việc thi tuyển công chức; kiên quyết trong tinh giản biên chế.

Cùng đó, tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao của ngành, nhất là liên quan đến nội dung các Nghị quyết 18, 19; tăng cường triển khai, kiểm tra việc thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo; đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất; gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn các cơ sở đào tạo, trong đó chú trọng về chất lượng...
 
Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam