0867.238.238

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

09/07/2014 17:16
Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng được ban hành nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
     diemcauhanam.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
 Trong Chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể: đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Về tổ chức thực hiện, đề nghị UB TW MTTQ VN và các đoàn thể tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung xoay quanh các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị như: Để công tác thi đua khen thưởng thực sự là nguồn động viên tinh thần, khích lệ mọi người thi đua yêu nước thì cần phải triển khai Chỉ thị 34  của Bộ Chính trị tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động; khi thực hiện Chỉ thị phải sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng.

     Cùng với triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng TW giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành. Theo đó, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề cơ bản như: nâng cao tiêu chuẩn đối với danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; quy định riêng đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động; thực hiện phân cấp về thẩm quyền và bổ sung đối tượng đối với một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng…

IMG_2836.jpg

       Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của các Bộ, Ngành, địa phương trong công tác thi đua khen thưởng. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương sau hội nghị này cần sớm triển khai, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa Chỉ thị tới từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, tuy nhiên cần chú ý sao cho phù hợp với tình hình thực tế và phải thiết thực. Cùng với đó là luôn đổi mới nội dung, phương pháp các phong trào thi đua yêu nước, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng.

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam