Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

16/10/2020 16:32
UBND tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam
 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, gồm 17 chương, 173 điều, quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay văn bản Luật này có nhiều điểm, nội dung không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước khi banban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung.
 
Tại kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đócó 53 nội dung được sửa đổi, bổ sung, được tóm tắt trong 9 điểm nổi bật: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung một số hình thức VBQPPL; Bổ sung quy định về ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; Các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng VBQPPL và có thể bị đình chỉ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước khác; Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của UBTVQH; Tiếp tục hoàn thiện các quy định về việc xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; Quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; Nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, chủ trì soạn thảo, cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản. Theo Nghị quyết của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01-01-2021.
 
Để Luật được triển khai thống nhất, đồng bộ trên thực tế, ngoài việc tổ chức Hội nghị triển khai tới 64 điểm cầu toàn quốc, Bộ Tư pháp yêu cầu các địa phương, nhất là Sở tư pháp các tỉnh, thành phố cập nhật đầy đủ, chi tiết các nội dung, điểm mới của Luật để tham mưu cho UBND tỉnh, TP và hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xãnắm bắt, triển khai hiệu quả trên thực tế, đảm bảo đúng quy định của Luật.

Đình Cương (Hanamtv)
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam