0867.238.238

Hội thảo khoa học Quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

11/11/2020 14:22
Sáng ngày 11.11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại Hội trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với điểm cầu các địa phương tại Trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTW Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW; Trần Thanh Mẫn - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành TW, các nhà khoa học. Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nam.


Các đại biểu dự hội thảo khoa học tại điểm cầu Hà Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh về truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc ta, đặc biệt 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQ Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả dân tộc, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, toàn thể dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được, hội thảo tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam, đồng thời từ thực tiễn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập và làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là những bài học được rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới. Từ thực tiễn tổng kết phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, đề xuất những kiến nghị đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận.
 
Đã có 64 bài tham luận được gửi đến hội thảo, trong đó có 8 ý kiến tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tập trung làm rõ, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, là tư tưởng xuyên suất trong đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Các tham luận cũng khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc  kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
 
Các tham luận tại hội thảo sẽ là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng; khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Lê Hòa

 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam