0351 3588 588

Hội thảo khoa học - thực tiễn: Tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới

20/09/2019 15:38
Sáng 20/9, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới.
Các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chủ trì hội thảo.Tham dự hội thảo có đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo các sở ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh…
 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội thảo
 
Phát biểu chào mừng hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông cho biết: Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt bình quân 4%/năm, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác năm 2020 đạt 250 triệu đồng/ha/năm.

Để thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, Hà Nam xác định phải đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn. Một trong những giải pháp quan trọng, có tính quyết định  là phải tập trung, tích tụ đất đai với quy mô diện tích đủ lớn để cho doanh nghiệp thuê.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu chào mừng Hội thảo

Sau gần 2 năm áp dụng hình thức tích tụ, tập trung đất đai, đến nay Hà Nam đã quy hoạch 6 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 650 ha và đã tích tụ được trên 375 ha đất cho doanh nghiệp thuê, thu hút được 5 doanh nghiệp đầu tư vào các khu quy hoạch. Các khu nông nghiệp công nghệ cao đi vào sản xuất đã trở thành hạt nhân liên kết chuỗi với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch. Đến nay, có 81 xã tổ chức tích tụ, tập trung, liên kết sản xuất trên diện tích hơn 1.600 ha của hơn 5.270 hộ với 151 mô hình sản xuất lúa, rau củ quả tham gia chuỗi liên kết. Toàn tỉnh đã thành lập mới 13 Hợp tác xã, 12 tổ hợp tác, 24 cửa hàng giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất và sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, từ thực tế triển khai và kết quả bước đầu, việc tập trung, tích tụ ruộng đất tại Hà Nam thời gian qua đã đạt được hai mục tiêu lớn, đó là: Quyền lợi của các hộ dân được đảm bảo, người dân đồng thuận, yên tâm, không có khiếu kiện. Doanh nghiệp chấp nhận về giá thuê đất, thời gian thuê đất, những cam kết với địa phương, yên tâm đầu tư sản xuất, bước đầu đã đặt nền móng, nhân tố quan trọng cho quá trình tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

 

Toàn cảnh hội thảo

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng hội thảo lần này sẽ mang đến nhiều ý kiến đánh giá, phân tích, làm rõ một số vấn đề  lý luận và thực tiễn; những kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp trong điều kiện mới.

Hà Nam sẽ tiếp thu các ý kiến, những kinh nghiệm, kết luận tại hội thảo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành, các nhà nhà khoa học, sự chia sẻ, hợp tác với các tỉnh bạn để tiếp tục góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp của tỉnh cũng như vùng đồng bằng sông Hồng.

 

PGS.TS Vũ Văn Hà trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Hà cho biết: Trong suốt hơn 33 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, nhờ những cải cách trong quan hệ đất đai, nền nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển quan trọng, từng bước đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước, đóng góp ngày càng lớn cho xuất khẩu. Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chiếm lĩnh vị trí hàng đầu thế giới như cà phê, gạo, tiêu, thuỷ hải sản, đã góp phần quan trọng từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Sự đa dạng, phong phú về hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp như dồn điền đổi thửa; góp đất vào tập đoàn, hợp tác xã nông nghiệp; các hộ mua, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ khác; hình thức hộ thuê đất của hộ khác; doanh nghiệp mua, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ nông dân;… đã góp phần mở rộng quy mô sản xuất cũng như thúc đẩy hình thành các tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn tập trung xuất hiện, đem lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn; bước đầu hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hàng hoá, nông nghiệp công nghệ cao.

Có thể thấy, chủ trương tích tụ ruộng đất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp của Đảng và Nhà nước là hết sức đúng đắn, thực sự “cởi trói” cho nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá lớn vẫn đang đối mặt với nhiều vướng mắc, trong đó có những khó khăn về tích tụ, tập trung đất đai, PGS.TS Vũ Văn Hà nhấn mạnh.

Qua thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước, đã xuất hiện không ít vướng mắc trong các chính sách, cũng như Luật Đất đai, như: thị trường mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất chưa thực sự phát triển, chưa công khai, minh bạch; cơ sở pháp lý để tích tụ, tập trung ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn chưa đầy đủ; việc cho thuê đất, cho người dân góp vốn, cổ phần bằng đất đai thiếu tính bền vững,… Do vậy, cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời để việc tích tụ, tập trung ruộng đất được tiến hành mạnh mẽ hơn, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn; góp phần đẩy nhanh sự phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiện đại ở Việt Nam; bảo đảm an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, khó lường.

 

Các đại biểu tham luận tại hội thảo
 
Với 52 tham luận được gửi đến hội thảo, trong đó có 12 tham luận được trực tiếp trình bày tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung thảo luận một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp trong điều kiện mới; phân tích, đánh giá một số vấn đề vĩ mô liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; cơ chế hỗ trợ về chính sách, về vốn, đầu tư cho việc việc tụ, tập trung ruộng đất cũng như đổi mới mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất; giới thiệu một số kinh nghiệm, mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp trên thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ theo hướng ngày càng hiệu quả, bền vững…

Phát biểu ý kiến kết luận tại hội thảo, PGS,TS Đoàn Minh Huấn , Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý về vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Tạp chí Cộng sản sẽ chắt lọc những ý kiến, kết quả có giá trị, phù hợp để đề xuất với các cơ quan hữu quan nghiên cứu bổ sung trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.
 
Thảo Vũ
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam