0867.238.238

Họp hội đồng đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020

26/11/2020 16:29
Chiều 26/11, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức họp hội đồng đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.
Đánh giá của Hội đồng tại cuộc họp cho thấy: Năm 2020 các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính; thu thập đầy đủ tài liệu, kiểm chứng trong quá trình triển khai chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực. Điều đó thể hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị đã có nhiều tiến bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC có nhiều chuyển biến tích cực, các nhiệm vụ, lĩnh vực CCHC được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao. Kết quả CCHC được gắn với công tác thi đua khen thưởng, do vậy đã tạo động lực trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở, những hạn chế, thiếu xót cơ bản được điều chỉnh và khắc phục kịp thời. Việc áp dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC đã góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tiết kiệm chi phí, thời gian, đảm bảo tính bảo mật, tiến độ thực hiện kế hoạch, công khai minh mạch trong quá trình tự đánh giá, thẩm định và tổng hợp điểm.
 

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2020
 
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC tại các đơn vị trong tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như một số cơ quan, đơn vị chưa có các hình thức đa dạng trong tuyên truyền CCHC; không ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020; chưa triển khai 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Việc chấm điểm chỉ số CCHC trên phần mềm tại một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng….

Trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá CCHC đối với các Sở, ban, ngành và và UBND cấp huyện, qua chấm điểm của Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020, điểm chỉ số CCHC trung bình của các Sở, ban, ngành đạt 86,92 điểm; UBND cấp huyện đạt 87,84 điểm.

 
Các đại biểu dự hội nghị
 
Ý kiến thảo luận của các thành viên hội đồng tại hội nghị tập trung làm rõ cách thức xác định chỉ số CCHC, thực hiện rà soát và cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC tại các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Hội đồng thống nhất với kết quả đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2020 đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh để công bố.

 
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, từ năm 2021 sẽ gắn thêm nội dung kết quả thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh vào việc đánh giá chỉ số CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục rà soát lại thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh sớm tổ chức hội nghị cấp tỉnh để bàn giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI) trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam