0867.238.238

Hướng dẫn kê khai, thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2020

04/03/2021 14:19
Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế đối với Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2020, Cục thuế tỉnh Hà Nam cung cấp một số thông tin hướng dẫn kê khai, thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020 như sau:
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020: Đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Chậm nhất là ngày 31/3/2021; đối với doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2020, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cần lưu ý: Về kê khai thuế TNDN, doanh nghiệp cần xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN), trong đó lưu ý đến một số chỉ tiêu sau: Chỉ tiêu 04- ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất; chỉ tiêu 05 -Tỷ lệ(%) của ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế. Doanh nghiệp phải xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết, cụ thể doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầu đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại NĐ số 132 ngày 5/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai xót.

Xác định, kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 theo NQ số 116/2020/QH14: Trường hợp, tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp được giảm 30% số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và trên phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo NĐ 114/2020/NĐ-CP. Số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khách với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Ảnh minh họa (Nguồn Cục thuế tỉnh Hà Nam)

Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020: Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập, thời hạn quyết toán là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương dịch (ngày 31/3/2021). Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp người lao động có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo khoản 4 điều 28 Thông tư số 11/2013/TT-BTC).

Khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020, cần lưu ý về mức giảm trừ gia cảnh: Trường hợp các tháng/ quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020, người nộp thuế đã tạm nộp TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/ tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới, cụ thể:

+ Đối với cá nhân người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng.
+ Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thuế TNCN từ tiền lượng, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống thì được miễn thuế TNCN, đồng thời không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.
Để tránh nộp chậm hồ sơ quyết toán năm 2020, các đơn vị thực hiện lập và gửi hồ sơ thông qua các phương thực điện tử tới cơ quan thuế trước thời điểm kết thúc hạn nộp để có thể điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót.

Từ 01/03/2021 đến 31/03/2021, Cục thuế  tỉnh tổ chức chương trình “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2020” qua các hình thức: điện thoại, email (
ttht.hna@gdt.gov.vn); hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua eTax hoặc trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan thuế. Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu thêm trên Trang thông tin điện tử Cục thuế tỉnh Hà Nam tại địa chỉ http://hanam.gdt.gov.vn.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam cam kết sẽ tiếp nhận và giải quyết toàn bộ những vướng mắc thuộc thẩm quyền cơ quan thuế. Đồng thời sẽ ghi nhận, báo cáo những vướng mắc ngoài thẩm quyền cơ quan thuế. Những hướng dẫn, trả lời sẽ được phản hồi tới Người nộp thuế một cách nhanh nhất. 


 
Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam