0351 3588 588

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02/2020

18/02/2020 19:53
Chiều 18/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1/2020, báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy: Trong tháng 1, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND. Nhiều Ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết;  công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của công dân cũng như hoạt động điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp...được thực hiện theo đúng quy định.
 

 Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về  nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2020, phiên họp đã thống nhất một số nội dung, trong đó tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa 02 kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân theo  Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; phối hợp chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp theo quy định. Thảo luận, tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 để UBND tỉnh hoàn thiện, báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư và các cơ quan hữu quan; Chú trọng giải quyết tốt các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề xuất các nội dung cần thiết đề nghị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh bất thường; làm rõ một số nội dung kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; tình hình tư tưởng nhân dân, ý kiến kiến nghị của cử tri; việc theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 1/2020.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp bất thường, cần tiếp tục xem xét, rà soát, thống nhất trên tinh thần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về căn cứ pháp lý, có tính cần thiết, cấp bách, phục vụ phát triển KT-XH địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh như đã trình tại phiên họp…

 
TT
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam