0351 3588 588

Huyện ủy Kim Bảng: Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, thông báo, kế hoạch, kết luận của TW và Tỉnh ủy Hà Nam

15/05/2019 08:28
Sáng 15/5, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, thông báo, Chỉ thị, kế hoạch, kết luận của TW và Tỉnh ủy Hà Nam.
Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ, đảng viên (CBĐV) các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc… đã được Thường trực Huyện ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các Chỉ thị, NQ, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  và của  BTV Tỉnh ủy, gồm: Nghị quyết (NQ) số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thông báo số 53 của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện NQ số 13 ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Thông báo Kết luận số 54 ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện NQ Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33 ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Kế hoạch số 14 của BTV Tỉnh ủy “về thực hiện NQ số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 114 ngày 1/4/2019 của BTV Tỉnh ủy “về kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”.
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kim Bảng quán triệt, triển khai các nội dung tại hội nghị


Những nội dung được quán triệt và triển khai tại Hội nghị đều là những vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Hà Nam cũng như huyện Kim Bảng nói riêng.

Ngay sau hội nghị, BTV Huyện ủy Kim Bảng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận cũng như chỉ đạo của tỉnh, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động trong tổ chức thực hiện. 
PV
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam