0351 3588 588

Huyện ủy Kim Bảng: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

19/08/2019 14:01
Sáng 19/8, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực Huyện ủy Kim Bảng trực tiếp quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy Kim Bảng đã quán triệt, triển khai kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Theo đó, bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Kế hoạch của BTV Huyện ủy Kim Bảng đã xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là việc thành lập các tiểu ban tổ chức đại hội đối với cấp huyện, cấp cơ sở; nội dung đại hội đảng bộ các cấp; việc chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, ủy ban kểm tra cấp ủy các cấp; số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên…

Nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp tập trung tổng kết, đánh giá việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng,  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cáp trên trực tiếp theo hướng dẫn của TW và của tỉnh ủy, huyện ủy; bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Cũng theo kế hoạch này, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương và cấp ủy các cấp trong ngày 28/8/2019. Đồng thời chọn 1 đảng bộ xã, thị trấn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh để rút kinh nghiệm cho toàn tỉnh, huyện (thời gian đại hội trước ngày 20/3/2020); chọn 1 đảng bộ xã, thị trấn, 1 chi bộ trực thuộc huyện ủy đại hội điểm cấp huyện (thời gian đại hội trước ngày 30/3/2020); chọn 1 đảng bộ xã, thị trấn đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (thời gian đại hội trước ngày 10/4/2020).

Để chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, thời gian tới, BTV Huyện ủy Kim Bảng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, huyện ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung của đại hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt và thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, trong quá trình chuẩn bị đại hội, cấp ủy các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 
TT
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam