Huyện ủy Thanh Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

28/12/2015 09:28
Sáng ngày 28/12, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
28.3.jpg 

Năm 2015, Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã ban hành và lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2015. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, quyết liệt, hiệu quả và bám sát cơ sở. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các ban chỉ đạo, hướng dẫn của TW, của tỉnh “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
  thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chú trọng, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác phát triển đảng được quan tâm. Trong năm, đã ra quyết định kết nạp cho 174 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 198 đồng chí, mở 3 lớp đối tượng đảng và 3 lớp đảng viên cho 392 học viên. Qua đánh giá, phân loại có 62 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạch, trong đó có 12 tổ chức đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và UBKT các cấp chủ động, kịp thời xây dựng và tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung trọng tâm vào việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các văn bản của TW, của tỉnh, của huyện về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Giám sát việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc đối với 7 đơn vị; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 3 đơn vị; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đồng chí; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới đối với 9 đơn vị; giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng cấp dưới và 4 đảng viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2016, huyện ủy Thanh Liêm tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội Đảng các cấp  và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tập trung, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động, thực hiện nghị quyết, xây dựng và ban hành các đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện nhằm tạo bước đột phá tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc, nâng cao nâng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đảm bảo nghiêm minh, kịp thời.

28.1.jpg

Nhân dịp này, 12 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 38 đảng viên xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015 đã được nhận giấy khen của Huyện ủy Thanh Liêm.

Minh Phương

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam