0351 3588 588

Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch COVID- 19 trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

04/08/2020 18:54
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp: và các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 04/8/2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch COVID- 19 trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh.
Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 và công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020, của UBND tỉnh tại công văn số 2301/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 và hướng dẫn của ngành y tế nhằm ổn định sức khỏe, tâm lý cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi, góp phần phòng, chống dịch COVID- 19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong công tác tổ chức Kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp.

3. Tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

II. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cùng các gia đình chủ động thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp, các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia Kỳ thi, nhất là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách trong suốt quá trình tham gia Kỳ thi. Đặc biệt lưu ý thời điểm chờ thi, gọi thí sinh vào phòng thi, làm bài thi…

2. Tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh trường lớp, đặc biệt ở các bề mặt hay tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang...

3. Rà soát, bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, khử khuẩn, khử trùng tại các điểm thi, khu vực tổ chức thi để phòng, chống dịch COVID- 19, cụ thể:

- Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại 23 địa điểm tổ chức coi thi; Khu vực in sao đề thi; khu vực làm phách; khu vực chấm thi tự luận và trắc nghiệm; khu vực chấm phúc khảo bài thi.

- Chuẩn bị các thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng xà phòng... tại tất cả các địa điểm tổ chức Kỳ thi.

4. Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi theo 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác.

5. Hướng dẫn các nhà trường kịp thời báo cáo các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc nhóm F0, F1, F2; gửi danh sách học sinh thuộc nhóm F1, F2 (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/8/2020 để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức Kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội).

6. Bố trí tối thiểu 01 phòng thi dự phòng tại các điểm thi (thí sinh có biểu hiện ho, sốt có thể được bố trí thi tại phòng thi dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Hội đồng thi, các Ban của hội đồng thi, các trường trung học phổ thông chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Sở Y tế: Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, chuẩn bị, hoàn thiện công tác phòng, chống dịch COVID- 19 theo kế hoạch cũng như xử lý các vấn đề, nhiệm vụ phát sinh phù hợp các chỉ đạo mới và diễn biến dịch COVID- 19.

3. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch COVID- 19 trong tổ chức Kỳ thi đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền về Kế hoạch, các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trong tổ chức Kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh biết, tự giác thực hiện, đồng lòng và yên tâm trong quá trình tham gia Kỳ thi.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh trong phạm vi trách nhiệm của ngành, cơ quan mình tích cực chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi trong điều kiện dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh./.
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam