0867.238.238

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU về xây dựng NTM

24/03/2015 15:08
Sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU về xây dựng NTM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã thảo luận, thống nhất và ra Kết luận số 28 - KL/TU, ngày 24/2/2015 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU về xây dựng NTM tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Hanamtv.vn xin gửi đến quý đọc giả nội dung tóm tắt của Kết luận trên:

6.jpg

Sau 4 năm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Hà Nam đã có nhiều thay đổi. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng với khối lượng lớn. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố. ANTT khu vực nông thôn được đảm bảo, giữ vững. Nhiều cơ chế hỗ trợ, đề án phát triển sản xuất được xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí. Tổng kinh phí đầu tư huy động cho xây dựng NTM đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp được 729 tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM còn chưa đầy đủ, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập chưa được chú trọng đúng mức nên đời sống người dân còn chậm được cải thiện. Vấn đề vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội ở một số nơi chưa được quan tâm, giải quyết triệt để. Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp cho các nhiệm vụ xây dựng NTM còn hạn chế; đa số các xã đều gặp khó khăn trong việc tạo nguồn thu ngân sách để chi đầu tư phát triển...

Trên cơ sở những kết quả và những tồn tại, hạn chế trên, BTV Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2015 và những năm tiếp theo đến 2020. Đó là: tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM với tinh thần quyết tâm cao nhất. Tích cực đầu tư, nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ mạnh cho khu vực nông thôn, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Khuyến khích các doanh nghiệp, HTX kiểu mới, doanh nghiệp tư nhân, phát huy hiệu quả thiết thực trong quá trình phát triển của nông thôn. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, tạo ra chuyển biến, nâng cao giá trị thu nhập  trên một đơn vị diện tích bằng việc ứng dụng tiến bộ KHKT, tích tụ ruộng đất để đầu tư phát triển sản xuất. Mục tiêu đến hết năm 2015 có ít nhất 25 xã đạt chuẩn NTM; có 40 xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên; các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Giai đoạn 2016 - 2020 có thêm 30 đến 35 xã đạt chuẩn NTM để đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 55 đến 60 xã NTM, phấn đấu có 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM và tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp còn dưới 30%. 

DSC_0158.jpg

Các giải pháp thực hiện là: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu phục vụ xây dựng NTM, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Thiết kế lại đồng ruộng, tạo ra những cánh đồng chuyên canh lớn, nhân rộng các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, xóa đói giảm nghèo gắn với việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo ANCT, TT ATXH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, xóm trong tổ chức thực hiện xây dựng NTM.

Như Quỳnh

 

 

 

 


 

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam