0867.238.238

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính TC34 khóa học 2015 -2016

11/12/2015 08:50
Sáng ngày 11/12, trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính TC34 khóa 2015 - 2016.
lla.jpg 
Tham gia lớp học gồm có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh. Lớp học diễn ra trong thời gian 9 tháng với trên 1 nghìn tiết học gồm 7 nội dung: những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và lịch sử ĐCS Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân… Lớp học góp phần giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, trưởng thành, có bản lĩnh chính trị. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bản thân; góp phần đáp ứng yêu cầu của người cán bộ trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Minh Phương

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam