0867.238.238

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI: Đặt mục tiêu đưa huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030

23/07/2020 13:49
Sáng 23/7, Đảng bộ huyện Lý Nhân đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, nhiệm kỳ tới, Lý Nhân cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, xứng đáng với vai trò huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội

 
Tới dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
 

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thường trực các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Lý Nhân qua các thời kỳ, cùng 239 đại biểu chính thức đại diện cho 7.829 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa theo hướng bền vững; tạo động lực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ, thương mại; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXVI là sự kiện chính trị quan trọng nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích và làm rõ những kết quả đạt được, những yếu kém và nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ huyện, Lý Nhân đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Trên lĩnh vực phát triển KT-XH, huyện đã hoàn thành và vượt mức 19/21 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật trong đó là đã phát huy được vai trò là huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết 05 –NQ/TU của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo bước đột phá, phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2035”. Xây dựng thành công nhiều mô hình tích tụ ruộng đất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình liên kết vệ tinh. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 5,45%/năm; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích năm 2020 ước đạt 112 triệu đồng/ha (tăng 17 triệu đồng/ha so với năm 2015).

Phong trào xây dựng NTM được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ nét. Toàn huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, riêng xã Xuân Khê đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, và Lý Nhân đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Tốc độ tăng trưởng sản xuất CN – TTCN bình quân đạt 15,02%/năm; thu cân đối ngân sách trên địa bàn bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 16,97%/năm; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng.Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm, hiện còn 2,06%.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả tốt. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hạ tầng KTXH được củng cố, tăng cường. Xây dựng NTM đạt kết quả cao, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lý Nhân đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, xác định 3 khâu đột phá chủ yếu trong phát triển KTXH và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh đó là: Đẩy mạnh CNH nông nghiệp, tập trung xây dựng NTM mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; tập trung giải phóng mặt bằng, phối hợp xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng KCN Thái Hà và các cụm CN – TTCN. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức từ huyện đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

 

Các đồng chí thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị: Đảng bộ huyện cần đánh giá và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, để có giải pháp khắc phục, và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; Thực hiện ngiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách...

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Là huyện trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh và đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp do vậy nhiệm kỳ tới, Lý Nhân cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất. Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa XXVI
 
Trên tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội; đồng thời tiến hành các bước bầu 36 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ huyện Lý Nhân khóa XXVI.
 

Đồng chí Trần Đức Thuấn được Ban thường vụ Tỉnh ủy phân công giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Nhân khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Tại Đại hội đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Trần Đức Thuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ tham gia Bann chấp hành, Ban thường vụ, và giữ chức Bí thư huyện ủy Lý Nhân nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày mai 24/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân sẽ tiếp tục chương trình làm việc để hoàn thành các nội dung: bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và Bế mạc Đại hội.

 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam