0867.238.238

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

07/07/2020 11:29
Sáng ngày 7/7, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương, Đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc các Bộ, ngành TW. Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh. Thường trực các huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2030 Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã”, Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã đoàn kết, đồng lòng, đề ra các giải pháp hiệu quả,  thực hiện thắng lợi 17/18 chỉ tiêu NQ Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra.

 


Các đại biểu dự Đại hội

 
 


Đoàn chủ tịch Đại hội 
 
Trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành sớm hơn từ 01 đến 02 năm so với nghị quyết Đại hội. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Công tác dân vận của Đảng được quan tâm chỉ đạo, triển khai; Công tác dân vận của chính quyền theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng...
 
Song song với nhiệm vụ phát triển KTXH, Thanh Liêm tập trung huy động các nguồn lực xây dựng NTM. Huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng 84% so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục luôn đảm bảo; phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT phát triển mạnh; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chính quyền, MTTQ  và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Trong nhiệm kỳ đã thành lập thị trấn Tân Thanh trên cơ sở sáp nhập hai xã Thanh Bình và Thanh Lưu; sáp nhập 167 chi bộ thôn xóm xuống còn 101 chi bộ; Kết nạp 716 đảng viên mới và phát triển thêm 1 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Số tổ chức cơ sở đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 85%.

 


Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương chúc mừng Đại hộiĐồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúc mừng Đại hộiCác đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 
Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, xác định 3 nhóm giải pháp đột phá trong phát triển KTXH và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 10%/ năm; đến năm 2025 đạt 726 tỷ đồng.  Số hộ nghèo giảm 1/2 so với đầu nhiệm kỳ. Có từ 5 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; trong đó có 20% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 600 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ huyện cần chú trọng thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương về đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

 


Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với vai trò là một trong hai huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Thanh Liêm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN gắn với bảo vệ môi trường.
 
Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa – xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát hiện xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở; đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị.


Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử nhân sự tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa XXX

Trong phiên khai mạc, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXIX, 
nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, đề ra các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chiều cùng ngày, Đại hội trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 


Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Thanh Liêm khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Theo chương trình làm việc, đại hội sẽ bế mạc vào ngày mai (8-7)./.

 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam