0867.238.238

Khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa 17

12/07/2012 22:51
Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa 17 là kỳ họp thường lệ giữa năm, có nhiệm vụ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2012 và các nhiệm vụ quan trọng khác.
4.jpg 

Đ/c Trần Xuân Lộc – Bí thư tỉnh ủy- chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc.

1.jpg

Đ/c Mai Tiến Dũng - ủy viên TW Đảng - Phó BTTU - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.  Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu đã có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt 50% kế hoạch năm, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giá trị SX đạt trên 1.230 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Hạ tầng KT-XH nông thôn được quan tâm đầu tư, nhân dân tích cực tham gia. Đến hết tháng 6 năm 2012 tỉnh đã hỗ trợ trên 87 nghìn tấn xi măng, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn tập trung cho xây dựng NTM đặc biệt là 5 xã điểm và 23 xã thực hiện giai đoạn 2011-2015. Nhân dân đã hiến 45 ha đất để làm đường giao thông và thủy lợi nội đồng. Đóng góp tiền công lao động, kết quả làm được 520 km đường giao thông thôn xóm, kiên cố hóa hơn 3,3km kênh mương và hoàn thành xây dựng một số nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...v.v. Nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, đến nay đã xây dựng được 267 mô hình, phát triển nghề trồng nấm, chăn nuôi bò sữa, triển khai dồn điền đổi thửa.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, UBND tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đổi mới giải quyết thủ tục chấp thuận đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và tập trung đôn đốc các doanh nghiệp  đã đăng ký đầu tư đi vào sản xuất. 6 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư cho 13 dự án, trong có có 7 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 25 triệu USD và trên 7 nghìn tỷ đồng. Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư của 9 dự án do không thực hiện đúng cam kết. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, XD hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp cơ bản đảm bảo kế hoạch cả về giá trị sản xuất, nộp ngân sách và giá trị xuất khẩu, đóng góp trên 76% giá trị sản xuất CN toàn tỉnh. Giá trị  SXCN-TTCN trong 6 tháng đầu năm đạt 5.283 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

3.jpg
               Đ/c Mai Tiến Dũng - ủy viên TW Đảng - Phó BTTU - Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo tại kỳ họp

2.jpg

Báo cáo cũng đã nêu rõ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ,  chỉ thị nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chương trình đề án kế hoạch đã ban hành. Chỉ đạo điều hành sâu sát quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm, đồng thời bao quát toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống XH, hướng về cơ sở, nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, qui chế phối hợp với HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị XH, các đoàn thể tại địa phương. Tiếp tục tập trung chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá về KT-XH giai đoạn 2011-2015, tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong XD NTM.  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế. Đó là việc xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, chưa phát huy được vai trò chủ thể của người dân nông thôn. Một số địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động, có tư tưởng trông chờ ỷ lại ở nhà nước. Công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn, nhất là dự án khu đô thị, mở rộng khu công nghiệp, thi công, giải ngân, hoàn thiện thủ tục xây dựng cơ bản, thanh quyết toán các dự án còn chậm. Qui định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường chưa được thực hiện nghiêm túc. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong giải quyết một số việc có lúc có nơi thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ kịp thời.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố khách quan, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm “mang tính đột phá về KT-XH” mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường theo tinh thần nghị quyết số 13 của Chính phủ. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoàn thành gieo cấy lúa mùa đúng thời vụ, đảm bảo quĩ đất trồng cây vụ đông, phấn đấu hoàn thành dồn đổi ruộng đất theo kế hoạch đề ra, nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn bằng công nghệ đệm lót sinh học, phát triển trồng nấm ăn, chăn nuôi bò sữa, cây trồng hàng hóa để tăng thu nhập cho người nông dân. Tập trung đôn đốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng tâm trọng điểm. Tăng cường công tác chống thất thu, quản lý chặt chẽ đất đai, khoáng sản, môi trường. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận XH trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo về công tác mặt trận tham gia XD chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân tỉnh đã báo cáo công tác của ngành trong 6 tháng đầu năm. Kỳ họp cũng đã nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Báo cáo về công tác ANTT, Quốc phòng địa phương, công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. . .

Buổi chiều cùng ngày kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình bày các tờ trình về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2012; Việc ban hành nghị quyết về qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015; Mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp; Mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh; Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2012-2013; Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh; Việc sửa đổi nghị quyết số 09 ngày 6/12/2007 của HĐND tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam; Việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý.

Ngày 13/7 kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 17 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. Đài PT-TH Hà Nam sẽ tiếp tục truyền trực tiếp phiên thảo luận, chất vấn trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trên sóng phát thanh và truyền hình. Kỳ họp cũng thiết lập đường dây nóng để cử tri chuyển ý kiến kiến nghị, đề xuất của mình tới chủ tọa kỳ họp. Mời quí vị và các bạn quan tâm theo dõi. 

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam