0351 3588 588

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII

04/12/2019 15:14
Đúng 8h sáng nay (4/12), HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Lê Thị Thanh Hà, Phạm Văn Đồng chủ tọa kỳ họp.
Dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các các sở, ban, ngành, địa phương...
 

Các đại biểu dự kỳ họp

Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, trách nhiệm tham gia các nội dung kỳ họp

Diễn văn khai mạc kỳ họp do đồng chí Phó Bí thư thường  trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi trình bày cho thấy: Năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự đổi mới trong hoạt động của HĐND; điều hành chủ động, sáng tạo, quyết liệt của UBND tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tỉnh ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra.

 

Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ thông qua và quyết định nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể là:

Thứ nhất, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện KSND tỉnh; xem xét, thảo luận và thông qua hơn 20 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư, nội vụ, cơ chế chính sách như: Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập; quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; chủ trương đầu tư một số Dự án...; và quyết định một số nội dung quan trọng khác...

Thứ hai, HĐND tỉnh nghe UBMTTQ tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; nghe UBND tỉnh và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh.

Thứ ba, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với các thành viên UBND tỉnh, tập trung vào nội dung được nhiều cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trí tuệ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu; tích cực thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn; đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp năm 2020 sát tình hình thực tiễn, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Các chỉ tiêu KT-XH cơ bản đạt khá

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo tình hình KT-XH năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

 

Theo đó, năm 2019, tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trong tỉnh dự kiến tăng 11,5% so với năm 2018. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,7% so với cùng kỳ.  Các chương trình, đề án tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được triển khai thực hiện.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn NTM, 4/6 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM. 2 huyện Lý Nhân và Bình Lục phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM trong năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 108.500 tỷ đồng tăng 13,6% so với năm 2018.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Từ đầu năm đến 27/ 11/ 2019 , toàn tỉnh đã thu hút được 95 dự án đầu tư điều chỉnh vốn đầu tư cho 69 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 726,4 triệu USD và gần 9.950 tỷ đồng.

Cân đối ngân sách nhà nước đạt 9 nghìn tỷ đồng tăng 14,2% so với năm 2018, vượt 16% dự toán Trung ương giao. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.100 triệu USD, tăng 13,5%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Trên cơ sở kết quả 11 tháng, ước thực hiện cả năm 2019 toàn tỉnh đạt và vượt 24/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt khó khăn, hạn chế cần tập trung chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới: Chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi; công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án triển khai chậm, hiệu quả chưa cao; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp còn hạn chế như: Việc cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất tôn giáo; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về một số vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường; chất lượng nước dùng cho sinh hoạt; việc khai thác khoáng sản; đảm bảo trật tự ATGT …chưa hiệu quả, thời gian kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Duy trì tốc độ tăng trưởng (GRDP) khoảng 11 – 11,5% năm 2020

Năm 2020, UBND tỉnh đặt mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện đề án đổi mới định hướng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, lĩnh vực kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng11 – 11,5%; GRDP bình quân đầu người 71,9 triệu đồng, tăng 13,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 9.274 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 15%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 0,18%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; Số giường bệnh/một vạn dân đạt 23,5 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,5%

Lĩnh vực môi trường: Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí mới đạt 96%; tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 100%, nông thôn đạt 98% (trong đó xử lý 90%)

Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  tăng 2,3 %. Hết năm 2020, có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, khẳng định vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT thường trực HĐND tỉnh cho biết: Trong năm 2019, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh theo tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Xem xét thông qua các NQ và ban hành kịp thời, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương. Thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo chương trình, kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát. Phối hợp tốt với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là viêc chuẩn bị cho các kỳ họp, phiên họp thường trực HĐND tháng; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh… Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, tăng số điểm tiếp xúc ở các thôn, xóm, tổ dân phố, gắn với công tác đối thoại của Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh…

Năm 2020, HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng phương hứng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các NQ của TW, địa phương, phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2020; chuẩn bị và tổ chức thành công tác phiên họp hàng tháng, kỳ họp của HĐND tỉnh; đảm bảo việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; tăng cường hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh; triển khai kịp thời, đảm bảo kế hoạch các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, gắn với đối thoại của lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh là đại biểu HĐND; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh...

 

Đồng chí Trương Minh Hiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019
 
Cũng tại phiên khai mạc, đồng chí Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và trước thời điểm tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các ngành liên quan báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; công tác của Viện Kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020...

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những  kết quả, thành tích nổi bật mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019. “Chúng ta  trân trọng những kết quả đã đạt được và đây là tiền đề rất quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo của tỉnh”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳn thẳn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Đó là còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra ( gồm chỉ tiêu về tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp, số giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ dân có bảo hiểm y tế... ); tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chậm cải thiện; một số dự án triển khai chậm, hiệu quả chưa cao; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp còn hạn chế …

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Cho rằng : “Những hạn chế, tồn tại trên có nguyên nhân khách quan, song cần thấy rõ nguyên nhân chủ quan là: Tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và chất lượng tham mưu trong giải quyết công việc của một số ngành, đơn vị và cán bộ chưa cao, chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, ngành một số mặt còn hạn chế; tính kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và cả giai đoạn 2015- 2020; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án lớn, triển khai một  số công trình trọng tâm, trọng điểm chào mừng Đại hôi Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; triển khai tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, đảm bảo môi trường, AN-QP và có nguồn thu ngân sách lớn; phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến...

Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả  xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng  giáo dục - đào tạo, y tế…; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công và công tác an sinh xã hội.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường; phấn đấu tăng thu ngân sách; thực hiện chi ngân sách hiệu quả tiết kiệm; đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát và kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách tư pháp, chú trọng phát huy tốt vai trò tự quản trong nhân dân.

Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp và tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về một số nội dung, chương trình kỳ họp, ngoài các nội dung đã đề cập trong báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đánh giá đúng, thực chất kết quả đạt được trong phát triển KT-XH năm 2019, nhất là các chỉ tiêu về KT-XH gắn với các chỉ tiêu đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Cùng đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các tờ trình, dự thảo NQ; xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các  nhiệm vụ, giải pháp khả thi để các NQ thông qua tại kỳ họp được thực hiện có hiệu quả.

Tại phiên làm việc buổi chiều, kỳ họp tiếp tục nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời tiến hành tham luận tại hội trường.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 4/12 đến hết buổi sáng ngày 6/12. Các phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Hà Nam.

Thông tin về kỳ họp sẽ được Hanamtv.vn tiếp tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn.

Thảo Vũ
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam