0351 3588 588

Khối thi đua Tổng hợp tổng kết phong trào thi đua năm 2019

12/12/2019 16:45
Năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được gắn liền với phong trào thi đua. Công tác khen thưởng của các đơn vị trong Khối tiếp tục được đổi mới, cụ thể hóa theo từng nội dung, tiêu chí thi đua, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở giao ước thi đua đã được ký kết ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát động và đẩy mạnh các hoạt động và giải pháp tích cực nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do TW và tỉnh phát động. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã được triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ “trung thành, tận tuy, gương mẫu, sáng tạo”.
 

Lãnh đạo Sở Tài Chính, đơn vị trưởng khối phát biểu tại hội nghị
 
Thông qua, các phong trào thi đua không chỉ góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực đấu tranh phòng và chống các tệ nạn xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong Khối.
 
Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng và quản lý chương trình công tác của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; công tác xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp UBND tỉnh được đảm bảo. 

Văn phòng HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham mưu, tổng hợp đầy đủ chương trình giám sát, tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giúp đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND có đầy đủ thông tin khi tham dự kỳ họp.

Trên lĩnh vực tài chính – Ngân sách, các đơn vị như Sở Tài Chính, Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải Quan Hà Nam; Kho Bạc Nhà nước… đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý, điều hành việc thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch giao. Nhờ đó, trong năm 2019, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.200 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2018.

Lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thu hút cả năm trong toàn tỉnh đạt khoảng 40 nghìn tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 33.740 tỷ đồng) tăng 11,1% so với năm 2018. Toàn tỉnh cũng đã thu hút được 800 triệu USD nguồn vốn đầu tư nước ngoài và năm 2019 cũng là năm giá trị thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2020, Khối thi đua Tổng hợp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 34 – CT/TW ngày 7/4/2014, của Bộ Chính trị ‘’Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng’’ và kêu gọi các đơn vị trong khối tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng với các khối thi đua khác của tỉnh thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra.

Cùng đó, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong khối, nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi và động lực thúc đẩy phong trào chung của khối đạt kết quả tốt.
PV
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam