0351 3588 588

Kim Bảng: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương

27/02/2019 13:36
Sáng 27/2, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng"; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thưThường trực huyện ủy Kim Bảng quán triệt, triệt khai một số nội dung chính các Chỉ thị, Kết luận của TW cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn


Các đại biểu dự hội nghị

Thông qua hội nghị giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...

Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Sau hội nghị, Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo các chi, đảng bộ ngay trong đầu tháng 3/2019 tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng tới tất cả CBĐV, đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
 
Thảo Vũ
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam