0867.238.238

Kim Bảng phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025

04/06/2020 17:46
Đây là một trong những mục tiêu được huyện Kim Bảng xác định tại Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Chiều  4/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng  lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; BTV Huyện ủy Kim Bảng.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng cho biết: Đến ngày 28/5, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm nội dung theo quy định.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, huyện Kim Bảng đã hoàn thiện các văn kiện trình tại đại hội. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị đã được tiểu ban văn kiện, tổ biên tập xin ý kiến các đồng chí BCH, BTV huyện ủy 5 lần; xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ 5 lần; xin ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh và ý kiến đóng góp của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các dự thảo: Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và dự kiến chương trình Đại hội đều đã được huyện xây dựng và hoàn thiện. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện đúng quy trình các bước theo quy định. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 14-16/7/2020.

Dự thảo báo cáo chính trị xác định chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển dịch vụ- du lịch, công nghiệp; phấn đấu huyện trở thành thị xã trước năm 2025. Kết cấu gồm 2 phần chính: Đánh giá kết quả thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo cũng xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá của Kim Bảng trong nhiệm kỳ tới: Tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển du lịch, dịch vụ gắn với mở rộng liên kết vùng; Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị, tập trung vào các thị trấn, xã định hướng phát triển thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững và kiểu mẫu.

 

Toàn cảnh hội nghị

Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, ý kiến các đồng chí Thường trực, BTV Tỉnh ủy đề nghị: Kim Bảng cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung phần trong phương hướng, nhiệm vụ một số nội dung: chú trọng xây dựng văn hóa kinh doanh, dịch vụ; quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; bố trí quỹ đất thuận lợi về giao thông để thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị. Đồng thời, đề nghị  huyện rà soát, xem xét một số chỉ tiêu chủ yếu về nông nghiệp, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị…

Liên quan đến 3 mũi đột phá của huyện trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu cho rằng cần sắp xếp, điều chỉnh lại để tránh trùng lặp. Trong đó, xác định tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án hạ tầng, kỹ thuật trên địa bàn để phát triển du lịch, dịch vụ gắn với mở rộng liên kết vùng; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng đô thị hóa; đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt cho Đại hội của BTV, BCH Huyện ủy Kim Bảng thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục báo cáo chính trị cũng như chủ đề đại hội. Dự thảo báo cáo đánh giá tương đối đầy đủ kết quả thực hiện NQ đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020;  xác định rõ điểm nhấn, khâu đột phá trong nhiệm kỳ  mới.

Đồng chí cho rằng về kết cấu của dự thảo Báo cáo chính trị đã cơ bản bảo đảm, song về nội dung dự thảo cần lưu ý một số vấn đề: Về chủ đề Đại hội tuy đã bảo đảm ngắn gọn, xúc tích, có tính khái quát cao, tập trung nêu bật những thành tố quan trọng nhất như: Xây dựng Đảng - phát huy khối đại đoàn kết dân tộc - vấn đề đổi mới - mục tiêu nhiệm kỳ tới, nhưng cần nghiên cứu sắp xếp lại thứ tự các thành tố gắn với tiềm năng, thế mạnh của Kim Bảng để chủ đề Đại hội thực sự trở thành phương châm hành động của huyện trong nhiệm kỳ tới.

Về nội dung đánh giá kết quả đạt được, cần cân đối dung lượng giữa các phần sao cho phù hợp. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Riêng về mục tiêu phát triển KT-XH, huyện cần xác định đẩy mạnh phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và đô thị hóa. Các giải pháp đề ra cũng phải mang tính bao trùm, vừa phát triển kinh tế, vừa phát triển văn hóa và gắn với bảo vệ môi trường, bổ sung các giải pháp về hoàn tất quy hoạch đô thị loại IV, quản lý chặt chẽ quy hoạch; quan tâm bảo vệ Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là địa bàn thu hồi đất phục vụ các dự án. Bên cạnh đó, cần  tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với những chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Kim Bảng bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh để xây dựng đảm bảo đúng, trúng, có tính khả thi khi triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng phát biểu tại hội nghị

Về chương trình hành động, cũng cần có nghiên cứu, hoàn chỉnh cho phù hợp, trên tinh thần xác định rõ chương trình hành động phải nêu bật được các giải pháp và chương trình đề án lớn để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 -2025.

Song song với việc hoàn thiện hệ thống văn kiện, BTV Huyện ủy Kim Bảng cũng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Về thời gian, chương trình đại hội, BTV Tỉnh ủy thống nhất với dự kiến của BTV Huyện ủy Kim Bảng. 

Chiều cùng ngày, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về chương trình và Đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng.
 
 
 TT
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam