0867.238.238

Kinh tế tăng trưởng 10,4%, kiểm soát được dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội

26/07/2021 13:09
Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,4% so với năm 2020, là mức tăng trưởng cao thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 7 toàn quốc; kiểm soát được dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là những điểm sáng trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021 và báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX vào sáng nay.

Chủ tọa Kỳ họp điều hành phiên làm việc buổi sáng

 
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh chịu tác động của làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính Phủ; các giải pháp kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, Hà Nam đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là: vừa kiểm soát, khống chế cơ bản thành công dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân; vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH.  Nhiều chỉ tiêu quan trọng vẫn đảm bảo đạt kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,4% so với năm 2020, là mức tăng trưởng cao thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 7 toàn quốc.

 

Các đại biểu dự kỳ họp
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 54,8% kế hoạch năm. Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, liên kết sẵn xuất nông sản sạch, hàng hóa. Hoàn thành gieo cấy lúa xuân đúng thời vụ, năng suất lúa xuân ước đạt 66,9 tạ/ha, tăng 0,3tạ/ha so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đã công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 68.300 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều kết quả tích cực, từ đầu năm đến ngày 30/6 đã thu hút được 18 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 100 triệu USD và hơn 3.100 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tỉnh tập trung xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh. Nửa đầu năm, toàn tỉnh có 362 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 5.800 tỷ đồng.

Lĩnh vực tài chính – ngân sách là một điểm sáng trong bức tranh KT-XH 6 tháng qua. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.230 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 77% dự toán Trung ương giao, 75% dự toán địa phương phấn đấu. Hoạt động du lịch, xuất nhập khẩu mặc dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.755 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 15.500 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ và đạt 50,5% kế hoạch năm.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021 và báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. 6 tháng đầu năm toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 9.750 lao động (trong đó xuất khẩu lao động 140 người); Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,77%, giảm 0,07% so với cuối năm 2020. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định. Hà Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; một số chỉ tiêu cơ bản đạt thấp hoặc giảm so với cùng kỳ. Một số tồn tại chậm được khắc phục như: ô nhiễm môi trường Tây Đáy, chất lượng nước sinh hoạt; việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, công tác giải phóng mặt bằng; chất lượng một số cuộc thanh tra, kiểm tra, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

 
Trên cơ sở đánh giá các yếu tố khách quan, dự báo tình hình và kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và nhiệm vụ công tác phòng chống dịch COVID-19trong thời gian tới. Trong đó, mục tiêu chung là nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch của năm 2021 được xác định tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu đã đề ra; nỗ lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Xây dựng và triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực...
 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
tại Kỳ họp 

 
Báo cáo về kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh trình tại nêu rõ: Giai đoạn từ tháng 3/2020 đến trước ngày 29/4/2021, tỉnh ghi nhận 08 trường hợp bệnh COVID-19 xâm nhập từ các ổ dịch, các vùng dịch ngoài tỉnh, không ghi nhận lây lan trong cộng đồng. Giai đoạn từ ngày 29/4/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 63 trường hợp mắc COVID-19; số ca bệnh đã khỏi bệnh: 50; số ca đang điều trị: 13. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã, ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch phòng, chống Covid 19, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và phù hợp tình hình thực tiễn. Đặc biệt, khi có thông tin về các ca nhiễm mới được ghi nhận trong cộng đồng, lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên xuống địa bàn, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn, động viên công tác phòng, chống dịch. Quán triệt, thực hiện phòng, chống dịch với 5 nguyên tắc là “Chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để điều trị hiệu quả” và phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Chủ động làm tốt công tác giám sát, kiểm soát dịch, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm; công tác thu dung, điều trị, tiêm vắc xin phòng dịch. Tỉnh đã hoàn thành 4 đợt tiêm vắc xin, đang triển khai đợt 5 tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đến nay, đã tiêm hết 20.920 liều cho 23.636 người, đảm bảo đúng đối tượng, antoàn, hiệu quả, kịp thời…

Tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm chỉ ra những kết quả, hạn chế và đề ra phương, hướng, nhiệm vụ, giải pháp  triển khai thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đồng thời kêu gọi sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và mỗi người dân trong tỉnh cùng tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân.
 

Toàn cảnh phiên làm việc buổi sáng Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX tại Hội trường UBND thành phố Phủ Lý
 
Trong phiên làm việc sáng nay, kỳ họp cũng đã nghe, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh.. Kỳ họp đã nghe các tờ trình về việc ban hành nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Chiều nay, kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiến hành phiên thảo luận tại Hội trường và thảo luận Tổ. Hanamtv sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp.
 
Hoa Hiên
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam