0351 3588 588

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Kim Bảng khóa XVII

27/06/2020 14:22
Ngày 26/6, HĐND huyện Kim Bảng khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.
Theo đánh giá: 6 tháng đầu năm, HĐND huyện Kim Bảng tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề về: triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND; thực hiện nhiệm vụ chính trị và những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Các cuộc giám sát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Việc tiếp xúc cử tri và trả lời kiến nghị của cử tri được đổi mới cả về phương pháp, hình thức cũng như nội dung, được sự đồng tình ủng hộ của cử tri trong toàn huyện. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.
 

Chủ tọa kỳ họp


Các đại biểu dự kỳ họp

 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện , 6 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội của Kim Bảng tiếp tục phát triển. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đạt và tăng so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư duy trì kết quả khá. Giá trị sản xuất công nghiệp trên 22%; thu cân đối ngân sách nhà nước tăng trên 56%. Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid 19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, an ninh- quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao.
 
6 tháng cuối năm 2020, huyện Kim Bảng đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu với 8 nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm nhìn đên năm 2050 để làm cơ sở quản lý đầu tư và phát triển đô thị đồng bộ theo quy hoạch. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu huyện lần thứ 26, ĐH ĐB tỉnh lần thứ 20, tiến tới ĐH ĐB  toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
 
Tại kỳ họp, Uỷ ban MTTQ huyện Kim Bảng đã báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; thảo luận về những vấn đề mà cử tri và nhân dân huyện quan tâm. Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình và xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm; quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 
PV Thời sự
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam