0351 3588 588

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

10/11/2019 14:53
Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng 10/11, các đồng chí lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số khu dân cư trong tỉnh.
* Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh (Lý Nhân).
 
Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chia sẻ những thành quả đã đạt được thời gian qua.
 
Thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3 xóm có tổng số 416 hộ. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, bà con trong thôn đã đoàn kết, xây dựng khu dân cư, góp phần cùng toàn xã xây dựng thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 46 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo của thôn giảm còn 2,83%. Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề địa phương; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội ở khu dân cư, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong triển khai các công việc của thôn.

Toàn thôn có trên 88,46% hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có nhiều hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, khu dân cư liên tiếp nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu.
 
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn 1 Đồng Thủy, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 89 năm Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, trưởng thành và phát triển, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, công tác mặt trận của tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Ban mặt trận và bà con nhân dân thôn 1 Đồng Thủy đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn thôn 1 Đồng Thủy nói riêng, các khu dân cư trong tỉnh nói chung tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong từng gia đình, dòng họ, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ban công tác mặt trận tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào của mặt trận. Phát huy dân chủ của nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhân dịp này, Ban công tác mặt trận thôn 1 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong năm 2019, đồng thời trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

*Cũng trong sáng 10/11, khu dân cư thôn 2 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019). Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh  đã đến dự .

Với tổng số 557 hộ dân, được sáp nhập từ xóm 3 Ngô Khê và xóm 4 Ngô Khê từ năm 2018, thời gian qua, cán bộ và nhân dân  thôn 2 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa  đã tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

 

Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 2 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) 


 
Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, người dân luôn chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tình làng, nghĩa xóm được gắn bó bền chặt. Đặc biệt, nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện tham gia hiến đất làm đường giao thông thôn, xóm, đóng góp ngày công và tiền của xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường... 

Đến nay, đường làng, ngõ xóm, đường nội đồng, hệ thống kênh mương trong thôn đã được bê tông, cứng hóa 100%. Bình quân thu nhập đầu người trong thôn ước đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn 2,5%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh được nhân dân thực hiện tốt với việc huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng bộ mặt khu dân cư; 100% các gia đình thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hàng năm, có trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Khu dân cư liên tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu”…

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn 2 Ngô Khê, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả toàn diện trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Qua các phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, làm giàu, giảm nghèo, góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhân dân trong thôn tích cực đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước khu dân cư; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương. 

Ban Công tác mặt trận thôn cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, 2 hộ nghèo của xã Bình Nghĩa và 2 hộ nghèo của thôn 2 Ngô Khê đã được lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Lục tặng quà.

 
PV tổng hợp
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam