0867.238.238

Lấy phiếu tín nhiệm phải chuẩn bị người thay thế

13/12/2012 07:48
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, "đã lấy phiếu thì phải tính đến bỏ phiếu tín nhiệm. Đưa ra bỏ phiếu ông A thì phải có ông B thay. Quyền lực phải liên tục".
Chiều 12/12, Thường vụ Quốc hội bàn dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nghị quyết số 35/2012/QH13 có hai điều quy định về hệ quả đối với người qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm mà có số phiếu tín nhiệm thấp hoặc không được đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tín nhiệm.

Để hạn chế các vướng mắc, lúng túng trong việc xử lý công tác cán bộ liên quan đến quy trình chuyển từ lấy phiếu tín nhiệm sang bỏ phiếu tín nhiệm, từ bỏ phiếu tín nhiệm sang xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức.

Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét hướng dẫn cụ thể về thời điểm thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm trong các trường hợp này.

C
ụ thể, việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ tiến hành ngay sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm hay được thực hiện tại kỳ họp tiếp theo của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân.

Tương tự như vậy, những người qua bỏ phiếu tín nhiệm mà không được quá nửa tổng số đại biểu tín nhiệm thì có đưa ra bỏ phiếu miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức ngay hay lại chờ đến kỳ họp kế tiếp.

Lấy phiếu tín nhiệm phải chuẩn bị người thay thế
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 
Theo đó, Thường trực Ủy ban pháp luật trình hai phương án xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Phương án 1, hướng dẫn cụ thể việc bỏ phiếu tín nhiệm và xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức (nếu có) sẽ được tiến hành vào kỳ họp tiếp theo kỳ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm để bảo đảm thời gian chuẩn bị các thủ tục liên quan đến nhân sự (dự thảo Nghị quyết đang thể hiện theo loại ý kiến này).


Phương án 2, không hướng dẫn về nội dung này. Thời điểm tiến hành các quy trình tiếp theo về bỏ phiếu tín nhiệm, chấp thuận cho từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hay phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức đối với từng trường hợp nên giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân trình Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân quyết định để bảo đảm tính linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ, bố trí, điều chỉnh nhân sự.

Cũng liên quan đến nội dung này, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị với Ban tổ chức trung ương Đảng và các cơ quan hữu quan nghiên cứu hướng dẫn, làm rõ hơn quy trình công tác cán bộ trong  việc xử lý các trường hợp nêu trên.

Cụ thể, trách nhiệm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ của Đảng khi có người không đạt mức độ tín nhiệm cần thiết; trách nhiệm của người, cơ quan đã giới thiệu để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn người có tín nhiệm thấp;

Q
uy trình chuẩn bị nhân sự thay thế trong trường hợp người có tín nhiệm thấp cần đưa ra để Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, phải hướng dẫn cho đại biểu khi lấy phiếu, bỏ phiếu là với tư cách đại diện dân cử chứ không phải quyền cá nhân. Khi bỏ phiếu thì phải phối hợp với Ban Tổ chức trung ương Đảng để chuẩn bị ngay người thay thế.
Theo vtc.vn
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam