0867.238.238

Lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

16/05/2020 15:52
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn số 24-HD/TU ngày 18/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “ Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025" và Công văn số 872 ngày 11/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài PTTH Hà Nam ( Hanamtv.vn) đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm nhằm tập hợp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cấp ủy tỉnh nắm bắt được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để bổ sung vào chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh. 
 

Thời gian lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ ngày 16/5 đến trước ngày 5/6/2020.

 Gợi ý một số nội dung xin ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
 
Đài PTTH Hà Nam sẽ tiếp nhận và tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trước ngày 10/6/2020.
 
Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân xin gửi về Đài PTTH Hà Nam; địa chỉ: Số 215, đường Trường Chinh, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc Email: 
ptthhanam@gmail.com

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại: upload/23/2020/5.2020/15.5/du-thao-bao-cao-chinh-tri-trinh-tai-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xx-nhiem-ky-20202025.pdf


 
PV
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam