Lý Nhân triển khai lập quy hoạch sử dụng đất

01/10/2020 15:41
UBND huyện Lý Nhân triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2030, UBND huyện Lý Nhân tập trung quy hoạch một số loại đất gắn với các mục đích cụ thể như: Đất khu công nghiệp 1.200 ha; đất cụm công nghiệp 280 ha; đất ở nông thôn 688,25 ha; đất ở đô thị 155,34 ha…  trong đó ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung phát triển các lĩnh vực hạ tầng then chốt; quỹ đất cho những dự án quan trọng tạo đột phá phát triển cho địa phương… 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân gắn với các quy hoạch khác như kêu gọi các các doanh nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn; Tuân thủ chỉ tiêu phân bổ Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030; Đảm bảo khớp nối, đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch ngành và các quy hoạch chi tiết đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn; Đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 của huyện đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Tuyết Mai (Đài TT Lý Nhân)
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam