0867.238.238

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014

31/07/2014 16:46
Chính sách hỗ trợ ngư dân, quy định về đất đai, thời gian lưu hàng hóa… là những quy định được áp dụng trong tháng này.
 Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân

Theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, kể từ ngày 25/8/2014, ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng; các dự án cảng cá loại I và loại II và khu neo đậu tránh trú bão thuộc tuyến đảo; các dự án do Bộ, ngành trung ương quản lý thuộc hạng mục hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất giống; hạ tầng vùng nuôi trông thủy sản tập trung trên biển…

Chủ tàu đóng mới hay nâng cấp tàu được vay ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, nâng cấp. Thời hạn vay tới 11 năm. Lãi suất chủ tàu phải trả thấp nhất là 1%/năm và cao nhất là 3%/năm.

Thủ tục đăng ký hoạt động HTX

Từ ngày 1/8, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH quy định thủ tục để đăng ký hoạt động HTX theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 như: Thủ tục đăng ký thành lập HTX, thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, thay đổi nội dung đăng ký HTX, thủ tục tạm ngừng, giải thể HTX… chính thức có hiệu lực.

Cũng theo Thông tư này, hàng năm, hợp tác xã sẽ phải thực hiện báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của mình với cơ quan quản lý; thời hạn báo cáo là ngày 15/1.

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Từ ngày 1/8, Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước chính thức có hiệu lực.

Theo đó, trong quá trình quản lý, theo dõi, nếu các cơ quan có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất thì sẽ bị thu tiền thuê đất đã được miễn, giảm.

Ngoài ra, những dự án đang hoạt động và thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm trước ngày 1/7/2014 không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì được miễn, giảm cho thời hạn ưu đãi còn lại theo đề nghị của chủ đầu tư.

Được phép bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản

Từ ngày 2/8, doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư nếu bị lỗ sẽ được bù trừ số lỗ này với lãi của hoạt động kinh doanh. 

Với số lỗ của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu không được chuyển hết thì chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh từ năm 2014 trở đi.

Được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo thông tư 76/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8, hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục.

 

 

Từ ngày 30/8, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất 
được phép lưu giữ tại Việt Nam tối đa 60 ngày. (Ảnh: KT)

Hàng hóa về cảng chỉ được lưu lại 60 ngày

Từ ngày 30/8, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được phép lưu giữ tại Việt Nam tối đa 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Việc gia hạn được thực hiện không quá 2 lần cho mỗi lô hàng và mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày. Quá thời hạn này, thương nhân chỉ còn 15 ngày nữa để tái xuất qua cửa khẩu, nếu không tái xuất hàng hóa sẽ bị tịch thu hoặc bị tiêu hủy.

Thông tư số 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng quy định như trên.

Về tổ chức và hoạt động của SCIC

Theo Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (gọi tắt là SCIC), từ ngày 6/8/2014, SCIC hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và theo Điều lệ này. Vốn điều lệ của SCIC là 50.000 tỷ đồng. Hội đồng thành viên của SCIC có 7 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. 

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, kể từ ngày 6/8/2014, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực; 7 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên; 8 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần; 9 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần.

Quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, kể từ ngày 7/8/2014, danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn: trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; có tài năng đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước; có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"…

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú" gồm: Các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định này; có tài năng đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể địa phương; có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên…/.

PV/VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam