0351 3588 588

Năm 2020, Hà Nam đặt mục tiêu thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng

13/11/2019 20:14
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp với các sở, ngành, địa phương để thảo luận về một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 liên quan đến tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường…
Theo báo cáo của Sở Tài chính, Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước đạt 9 nghìn tỷ đồng, đạt 117% dự toán TW giao, tăng 15% so với dự toán địa phương phấn đấu. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.750 tỷ đồng, bằng 139% dự toán giao; cả năm ước đạt 9.700 tỷ đồng. Thu nội địa ước đạt 7.250 tỷ đồng, vượt 12% dự toán TW giao.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chi ngân sách địa phương năm 2019 được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, thực hiện đúng theo Luật NSNN, đảm bảo đủ nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển, chi các hoạt động hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh; xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và các mục tiêu phát triển của tỉnh. Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương cả năm 2019 ước đạt trên 9.016  tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 1.753 tỷ đồng, chi thường xuyên ước  đạt gần 5.500 tỷ đồng.

Theo đánh giá của đại diện Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Sở KH&ĐT và lãnh đạo một số địa phương dự cuộc họp, hoạt động điều hành thu chi ngân sách của tỉnh năm 2019 cơ bản đã thực hiện đúng theo các nhiệm vụ trọng tâm tỉnh đã xây dựng. Đặc biệt, thu nội địa đã có tăng trưởng tốt, đảm bảo cân đối của tỉnh, là cơ sở để hoàn thành số thu NSNN cả năm 2019 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự họp cũng nêu một số khó khăn trong hoạt động điều hành ngân sách, như: một số khoản thu ước thực hiện năm 2019 đạt thấp hơn dự toán; nhiều đơn vị còn nợ đọng số thuế rất lớn; việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế còn nhiều khó khăn...
 

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo tại hội nghị

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến thảo luận của các sở, ngành, địa phương, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2020 của Sở Tài chính. Đế nghị các huyện tập trung đôn đốc, quyết liệt xử lý nợ thuế để hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, do vậy các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai các biện pháp trong công tác thu ngân sách, nhất là đối với các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh, phấn đấu giảm số nợ thuế nợ đọng năm 2019 xuống dưới 5% tổng thu NSNN và hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng thu cân đối ngân sách nhà  nước trên địa bàn năm 2020 đạt trên 10 nghìn tỷ đồng.

Cùng đó, dành nguồn thu để tập trung nguồn lực cho công tác GPMB các dự án trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản; hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị và các chính sách đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội…
Đối với Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách, UBND tỉnh cơ bản nhất trí, đề nghị  ưcơ quan soạn thảo - Sở Tài Chính  tiếp tục hoàn thiện để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.
 

Đồng chí Trương Minh Hiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cũng tại phiên họp buổi chiều 13/11, dưới sự điều hành của đồng chí Trương Minh Hiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến tờ trình, dự thảo NQ về việc quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 và điều chỉnh năm 2019; Tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024.

Về cơ bản, UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM. Trong đó, hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (mức hỗ trợ không vượt quá 40 triệu đồng/ha); hỗ trợ 50% chi phí san phẳng đồng ruộng( mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha); hỗ trợ 70% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình trạm bơm điện và hỗ trợ 50% tổng giá trị đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương.

Đối với các tờ trình, dự thảo NQ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, đề nghị các địa phương rà soát lại danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa, đảm bảo các dự án được đưa vào danh mục đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc được Thường trực Tỉnh ủy, BTV tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư. Về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024, thống nhất theo nội dung đã trình.

Đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo NQ đảm bảo chất lượng, đầy đủ căn cứ pháp lý…

Tại phiên làm việc sáng mai (14/11), UBND tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; tờ trình và dự thảo NQ về kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 -2021. Nghe Sở Y tế báo cáo tờ trình, dự thảo NQ Quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý; Sở LĐTB&XH trình tờ trình và dự thảo NQ quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Sở Văn hóa thể thao và du lịch báo cáo tờ trình và dự thảo NQ về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Phủ Lý.

 
TT
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam