0351 3588 588

Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nam: Triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc

08/05/2020 15:48
Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 27/4/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã ban hành văn bản số 2129/HD-NHCS, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động. Theo đó, nếu đáp ứng đủ các điều kiện, khách hàng sẽ được vay vốn với lãi suất 0%.
Bà Lê Thị Kim Dung - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam cho biết: Các Phòng giao dịch cấp huyện kịp thời báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp về chương trình cho vay mới; đề xuất UBND cấp huyện chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các đối tượng thụ hưởng chính sách, rà soát nhu cầu vay vốn và sẵn sàng các điều kiện để triển khai giải ngân nguồn vốn cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người sử dụng và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

 

Giao dịch tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Nam
 
ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT CHO VAY
 
Theo quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg: Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải có có đủ các điều kiện sau:

(1) Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
(2) Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
(3) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.
 

MỨC VAY, LÃI XUẤT, THỜI HẠN VAY

Người sử dụng lao động được vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020). 

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Lãi suất cho vay là: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn là: 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT DUYỆT ĐỦ ĐIỀU KIỆN VAY VỐN
 
Theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, chậm nhất ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân);
 
Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách theo phụ lục kèm theo quyết định này, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 
Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách theo phụ lục kèm theo quyết định 15/2020/QĐ-TTg, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Sau khi khách hàng được UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn, nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua đường bưu điện đến NHCSXH nơi khách hàng đóng trụ sở (đối với doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã,…) hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động khiến người lao động gặp khó


 
HỒ SƠ VAY VỐN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 
1. Sau khi khách hàng được UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn, nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua đường bưu điện đến NHCSXH nơi khách hàng đóng trụ sở (đối với doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã,...) hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

2. Hồ sơ vay vốn bao gồm:

a) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 01A/TLNV (đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh) hoặc Mẫu số 01B/TLNV (đối với cá nhân) kèm theo văn bản này.

b) Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/ hoặc Thẻ căn cước công dân/ hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng vay vốn/hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng vay vốn.

c) Bản sao có chứng thực văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d) Văn bản ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) của người đại diện theo pháp luật đối với pháp nhân hoặc văn bản ủy quyền của các thành viên trong hộ kinh doanh ủy quyền cho một thành viên đại diện tham gia xác lập giao dịch với NHCSXH. Văn bản ủy quyền phải nêu cụ thể nội dung ủy quyền về: Số tiền đề nghị vay, mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn vay vốn, ký hợp đồng vay và cam kết trả nợ.

đ) Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, danh sách người lao động bị ngừng việc do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt (danh sách này được UBND tỉnh, thành phố cung cấp).

 

 
PHÊ DUYỆT CHO VAY VÀ GIẢI NGÂN
 
Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH và quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, NHCSXH phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.
 
Sau khi giải ngân cho khách hàng vay vốn, NHCSXH chi trả cho người lao động bị ngừng việc theo Danh sách đã được phê duyệt bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động hoặc chi trả bằng tiền mặt.

 

CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN VÀ XỬ LÝ RỦI RO VỐN VAY TẠI NHCSXH

 
Đến kỳ hạn trả nợ, nếu người sử dụng lao động vay vốn không trả được nợ thì NHCSXH chuyển toàn bộ số dư nợ còn lại của khoản vay sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

 
PV
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam