0867.238.238

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

06/09/2021 08:24
“Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”.

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

“Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”. (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011)

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Thư gửi đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam ngày 6-9-1967, nhân dịp Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công bố bản Cương lĩnh chính trị. Bức thư được đăng trên Báo Nhân Dân, số 4903, ra ngày 13-9-1967.

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc (20-10-1962). Ảnh: hochiminh.vn 

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24-11-1964). Ảnh: hochiminh.vn 

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh to lớn toàn dân tộc, giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; cũng như tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng, đưa nước ta phát triển giàu mạnh để có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”.

Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, hơn lúc nào hết chúng ta cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng chiến đấu chống lại “kẻ thù chung vô hình” này, sớm đưa nước ta trở về trạng thái bình thường mới.

Đoàn kết cũng là nét đặc sắc trong bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn kết thống nhất trở thành một trong 10 lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng. Đó là “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận". Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn nâng cao ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng nhằm củng cố và tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bên cạnh đó, luôn chú trọng củng cố tình cảm quân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế, phát huy phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ; trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Theo dấu chân Người

Ngày 6-9-1919, Nguyễn Tất Thành được Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Anbe Xarô mời đến trụ sở để đích thân kiểm tra lai lịch người đó nhận mình tên là Nguyễn Ái Quốc xuất hiện lần đầu trong “Bản Yêu sách 8 điểm của Nhân dân An Nam” thay mặt cho Nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Kể từ đây, cái tên Nguyễn Ái Quốc gắn liền với nhân vật Nguyễn Tất Thành mà sau này là Hồ Chí Minh. (Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, 2010).

Ngày 6-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để nói về chính sách ngoại giao và nội trị của Chính phủ từ sau ngày 2-9-1945. Về ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam. Về nội trị, Người nhấn mạnh: Chính phủ Dân chủ Cộng hòa lâm thời phải là công bộc của dân, phải làm sao cho dân tộc Việt Nam có Danh với thế giới, tranh được Lợi với thế giới.

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

Dấu ấn Bác Hồ trên Báo Quân đội nhân dân

Ngày 6-9-1960, trang nhất Báo Quân đội nhân dân đăng "Diễn văn của Đồng chí Hồ Chí Minh khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba".

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 6-9-1960.

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”
Ngày 5-9-1960, Đảng Lao động họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”. Ảnh: hochiminh.vn

Diễn văn có đoạn viết:

“Tất cả những thắng lợi đó không phải là công lao riêng của Đảng ta. Đó là công lao chung của toàn thể đồng bào ta trong cả nước. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chớ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác-Lê nin…

Nhân dân thế giới đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh tích cực thì nhất định có khả năng ngăn ngừa chiến tranh thế giới, thực hiện hòa bình lâu dài. Cuộc đấu tranh quyết liệt của các dân tộc bị áp bức nhất định sẽ đánh bại bọn đế quốc thực dân. Chủ nghĩa xã hội cuối cùng nhất định sẽ toàn thắng khắp thế giới.

Trong sự nghiệp đấu tranh vĩ đại ấy, sự đoàn kết giữa lực lượng các nước xã hội chủ nghĩa và sự đoàn kết nhất trí giữa các đảng cộng sản và công nhân tất cả các nước có ý nghĩa quan trọng bậc nhất.”

Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”
 Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 6-9-1970.

Ngày 6-9-1970, trang nhất Báo Quân đội nhân dân đã đăng lời kêu gọi của Bác: “Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.”

 
Ngày này năm xưa: 6-9-1967: Bác Hồ khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”
Theo qdnd.vn
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam