0867.238.238

Nói chuyện chuyên đề: XD nền VHVN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

26/04/2013 22:57
Sáng 26\4 Tỉnh uỷ tổ chức nói chuyện chuyên đề “XD nền VHVN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”
Tại buổi nói chuyện các đại biểu đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú- PCT thường trực hội đồng lý luận TW trình bày 5 nội dung cơ bản về vấn đề XD, phát triển nền VHVN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đó là: khái niệm về văn hoá; một số vấn đề mới, động thái mới liên quan đến văn hoá ở tầm quốc tế; một số quan điểm nền tảng về văn hoá của Chủ Tịch HCM và của Đảng ta; tính chất phức tạp, lâu dài và khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển văn hoá; một số công việc quan trọng, cần đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng nền VHVN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nhận thức toàn diện và sâu sắc về phương hướng, đặc trưng, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những yêu cầu cấp thiết để tạo nên sự thống nhất và đồng thuần xã hội, tạo động lực cho việc triển khai các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hoá trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

DSC_0581.jpg

DSC_0569.jpg
 GS.TS Phùng Hữu Phú- PCT thường trực hội đồng lý luận TW nói chuyện tại hội nghị
 
Buổi nói chuyện đã nâng cao nhận thức về văn hoá cho mỗi người để từ đó rút ra bài học cho bản thân trong việc ứng xử, hành động, làm việc với nhân dân, đồng nghiệp, lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị, nhằm xây dựng một xã hội phát triển, văn minh.
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam