PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, ĐẠT MỨC PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

22/09/2020 15:51
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu bế mạc Đại hội. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

 
- Kính thưa: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
- Kính thưa Đoàn chủ tịch!
- Kính thưa đại hội!
 
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của Đại hội và thảo luận thống nhất Chương trình hành động và giao BCH đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chính, ban hành và tổ chức thực hiện.

 Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chúng ta đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo tiền đề quan trọng để tỉnh ta bước vào nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

 Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 05 bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, đề ra, phương hướng, mục tiêu, và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu “Xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”.

 Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là trí tuệ  được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tâm huyết, trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng đảng.

 Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX gồm 48 đồng chí, đại diện cho trên 50 nghìn đảng viên của Đảng bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để gánh vác nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển.

 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và 02 đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên UBKT gồm 8 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 17 đồng chí Đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
- Kính thưa Đoàn chủ tịch !
- Kính thưa đại hội!

 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ; đồng thời cũng là ước mong của nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh; Đại hội đã thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu, 03 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đó, trước hết trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và mỗi đồng chí Đại biểu chúng ta ngay sau Đại hội này là hết sức nặng nề. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung và của Hà Nam nói riêng có thành công hay không hơn bao giờ hết phải là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân; là kết quả của sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được giữ vững; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Kính thưa Đại hội!

 Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam hôm nay thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể; là kết quả thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 322 Đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.

 Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm, Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị; Ban bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hướng dẫn giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; cùng nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc, trách nhiệm của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3.

 Đại hội cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến hết sức tâm huyết và quý báu của các đồng chí nguyên Lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công đồng Doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Những ý kiến quý báu đó đã được tiếp thu và đưa vào Nghị quyết Đại hội.

 1. Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội;

 2. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương; các đồng chí Đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Quân khu 3; các đồng chí Lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; các đồng chí Tướng lĩnh các Lực lượng vũ trang Nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí là người con quê hương Hà Nam; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể cấp tỉnh và các đồng chí Đại diện các Doanh nghiệp đã quan tâm về dự, cổ vũ, động viên và tặng hoa Đại hội.

 Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị, cá nhân do điều kiện công tác đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 3. Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự cống hiến, đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết trong nhiều năm qua của các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Khóa XIX đã chuyển công tác hoặc không tiếp tục tái cử vào BCH khóa XX. Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ trong thời gian tới.

 4. Đại hội trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và Địa phương đã tích cực, kịp thời thông tin đầy đủ về chương trình, nội dung và thành công của Đại hội tới đông đảo đồng bào, đồng chí trong và ngoài tỉnh.

 5. Đại hội nhiệt liệt biểu dương các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh đã tích cực tham gia công tác tổ chức phục vụ Đại hội; cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã động viên về tinh thần, vật chất, thể hiện sự tin tưởng, trách nhiệm với Đảng bộ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

  - Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
  - Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!
  - Kính thưa Đại hội!

  Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa rất quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương, quan điểm của Đảng: Phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được Đại hội thông qua; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội.

 Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Trước mắt thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng của quê hương Hà Nam Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh: phát huy dân chủ; giữ vững kỷ cương; tăng cường đoàn kết thống nhất; chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; quyết tâm xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, tất cả vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  Với niềm vui, niềm phấn khởi và tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển của đất nước và quê hương, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Kính chúc đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí Đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!  

 Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam