0867.238.238

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

11/09/2020 19:41
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam có bài viết quan trọng với tiêu đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách tăng gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 66,6 triệu đồng. Đến nay, toàn bộ sáu huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt nhiều kết quả.
 

Một góc Thành phố Phủ Lý - Trung tâm Chính trị - Kinh tế - Văn hóa Xã hội của tỉnh Hà Nam
 
Động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững
 
Xác định lãnh đạo xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần xã hội và lãnh đạo an ninh, quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các tỉnh bạn, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đạt nhiều kết quả.
 
Tỉnh Hà Nam đã tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đạt được bảy kết quả nổi bật. Thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; sau bốn năm triển khai Chỉ thị 05, Hà Nam đã có một tập thể, hai cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 180 tập thể, cá nhân được khen cấp tỉnh. Năng lực, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên. Cùng với đó, Hà Nam đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết T.Ư 6, 7 (khóa XII).
 
Đến nay, toàn bộ sáu huyện, thị xã, thành phố bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban  MTTQ;  giảm 7  trong  tổng số 116 xã, phường, thị trấn, 553 trong tổng số 1.239 thôn, tổ dân phố; giảm 32 đầu mối bên trong của các cơ quan cấp tỉnh, 30 đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản 434 cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, thẩm quyền theo đúng quy định. Đồng thời, tỉnh cũng luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; giữ nghiêm kỷ luật đảng.
 
Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh có 3.394 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 963 mô hình về phát triển kinh tế. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể được phát huy; chất lượng giám sát, phản biện xã hội được nâng cao; phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước. Tập trung lãnh đạo HĐND, UBND đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
 
Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh -  quốc phòng của tỉnh Hà Nam trong nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả nổi bật. 23 trong tổng số 28 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đạt và vượt (trong đó 15 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển  dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 63%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,4%/năm. Dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm 27,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 14,6%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 24,4%. Du lịch trên địa bàn phát triển mạnh, nhất là sau sự kiện tổ chức thành công Đại lễ phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 thu hút đông đảo du khách về tham quan. Nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 9,5%. Tỉnh đã tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đưa giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,12%/năm; đến nay toàn bộ sáu huyện, thành phố, thị xã được công nhận và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên.
 
Môi trường đầu tư được cải thiện; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả, đến nay, Hà Nam có 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 315 dự án đầu tư FDI. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, tỉnh đã thu hút được một số dự án lớn như Dự án Khu du lịch quốc tế đa năng tại xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng), Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô-tô Hồng Đức và Dự án Cụm cảng Yên Lệnh về đầu tư tại thị xã Duy Tiên, đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp cũng như các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đại hội đạt khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đạt 66,6 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, chú trọng kết nối với các tuyến đường giao thông quốc gia và kết nối vùng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 16,55%/năm. Chương trình phát triển đô thị đạt nhiều kết quả với chín đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại V; thành phố Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II, thành lập thị xã Duy Tiên và thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Hà Nam đạt 37,15%.  Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục và đào tạo luôn duy trì ở mức thứ hạng cao. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt nhiều kết quả. Quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh Hà Nam đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ
 
Tiếp tục phát huy lợi thế là tỉnh nằm trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, là cửa ngõ phía nam Hà Nội, vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng; Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục kế thừa những thành quả của những nhiệm kỳ trước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động; phấn đấu hoàn thành tốt 18 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, nhiệm kỳ tới với những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực.
 
Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tỉnh Hà Nam tập trung vào bảy nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời định hướng, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
 
Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động giám sát, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đi sâu, đi sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
 
Về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Hà Nam tiếp tục phát huy thế mạnh liên kết vùng và lợi thế cửa ngõ Thủ đô, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp, nông nghiệp, nhân rộng ứng dụng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi gắn với sản xuất hàng hóa. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bảo đảm tính bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, thân thiện môi trường có hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistics, mở rộng liên kết vùng phục vụ cho phát triển du lịch, phát huy lợi thế của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc để phát triển mạnh du lịch, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 
Tăng cường quản lý đất đai, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực Tây Đáy, môi trường nước sông Nhuệ, sông Đáy. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tạo môi trường và quản lý chặt chẽ nguồn thu; phấn đấu đến năm 2022 Hà Nam sẽ cân đối thu chi ngân sách. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh Hà Nam  luôn chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn, quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, nhất là Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, đền Trần Thương, đền Lảnh Giang, chùa Long Đọi Sơn. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam thành trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao của khu vực. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; quan tâm giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20 với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
 
LÊ THỊ THỦY

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
(Theo Báo Nhân dân)
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam