0351 3588 588

Phỏng vấn Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

02/06/2019 14:17
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra. Ngành Giáo dục Hà Nam hiện đang tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh an toàn, đúng quy chế. Để làm rõ hơn về công tác chuẩn bị kỳ thi trên địa bàn tỉnh, nhất là chủ động triển khai công tác phòng, chống tiêu cực trong thi cử, phóng viên Hanamtv.vn đã có buổi phỏng vấn bà Đinh Thị Lụa, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Sau đây là toàn văn nội dung phỏng vấn:
PV: Năm nay, toàn tỉnh Hà Nam sẽ có hơn 8.600 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia, với 23 điểm thi, 368 phòng thi. Xin bà cho biết là đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này đã được triển khai như thế nào?
 

Bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam
 
Việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia là một nhiệm vụ lớn, liên quan tới nhiều ngành, địa phương, đơn vị. Bởi vậy, thời gian qua, ngành Giáo dục đã và đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi, cụ thể:  

(1) Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/5/2019 về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2019; Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Hà Nam.

(2) Tổ chức hội nghị tổng kết các kỳ thi năm 2018 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2019.

(3) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

(4) Xây dựng, triển khai kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện để tổ chức các kỳ thi đúng qui định và phù hợp thực tiễn địa phương. Sở GDĐT đã quyết định cử cán bộ, giảng viên, giáo viên làm nhiệm vụ tại 23 điểm thi: Số lãnh đạo điểm thi, thanh tra, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi tổng 1.152 (chưa tính lực lượng bảo vệ, công an, y tế, phục vụ ... ). Trong đó, Đại học là 492 người.

(5) Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cụ thể, rộng rãi Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là những điểm mới, những điều cần lưu ý, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tới tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan.

(6) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy - học, ôn tập thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình theo biên chế năm học do Bộ GDĐT ban hành; chu đáo, hiệu quả; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
 
Những công việc, nội dung tiếp tục triển khai, thực hiện trong thời gian tới :

Thứ nhất, tập trung cao độ cho việc ôn tập cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng làm thi, nhất là các nội dung mới trong Quy chế thi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau các kỳ thi.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế. Tham mưu thành lập các Ban của Hội đồng thi để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: In sao đề thi, coi thi, chấm thi ...

Thứ tư, tổ chức coi thi, chấm thi, thanh tra thi đúng theo Quy chế thi.

Thứ năm, tổng kết công tác chấm thi; Công bố kết quả thi; Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ; In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh theo kế hoạch của Bộ.

PV: Được biết để khắc phục những tồn tại, hạn chế tại kì thi tốt nghiệp THPT năm trước, kì thi năm nay cũng sẽ có những Quy định chặt chẽ hơn về bảo quản đề thi, bài thi; tổ chức coi thi, chấm thi, công nhận kết quả thi. Ngành giáo dục đã có những chuẩn bị như thế nào trước yêu cầu này của Bộ GD&ĐT?

So với Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo một số thay đổi tại kỳ thi năm nay. Cụ thể:

- Về coi thi: Quy định chặt chẽ hơn việc bảo quản bài thi, đề thi tại điểm thi; quy cách niêm phong túi đựng bài thi. Bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt không để chung với tủ đựng đề thi. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động bên trong phòng 24 giờ/ngày. Phải có ít nhất 01 công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 Phó trưởng điểm thi của trường đại học làm nhiệm vụ tại điểm thi thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi. Bổ sung thêm phải bốc thăm cách phát đề thi trắc nghiệm tại phòng thi.

- Về chấm thi, chấm phúc khảo: Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải có sự chứng kiến của công an và thanh tra.

          + Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các Hội đồng thi.

          + Bộ GD&ĐT thực hiện thanh tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của Ban Chấm thi trắc nghiệm theo quy định.

          + Sở GD&ĐT địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT; phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho kỳ thi.
 
- Nhằm đáp ứng những yêu cầu trong việc bảo quản đề thi, bài thi; tổ chức coi thi, chấm thi, công nhận kết quả thi  theo quy định của Bộ, ngành GD&ĐT Hà Nam đã tham mưu với UBND tỉnh và đã được UBND cấp kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát ghi hình 24 giờ / ngày tại 23 điểm thi và 20 phòng chấm thi tự luận , chấm trắc nghiệm cũng như các phòng quản lý bài thi ( sẽ lắp đặt xong trước ngày 15/6).

- Trang bị mới máy tính, máy quét bài thi trắc nghiệm để bàn giao cho trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp trước ngày 23/6
 
PV:  Xin bà cho biết, ngành GD&ĐT tỉnh có những định hướng chỉ đạo như thế nào trong tổ chức dạy và học, trong công tác đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt ?
 
-Sở GD&ĐT đã yêu cầu các nhà trường tập trung rà soát, phân loại học sinh khối 12 theo các nhóm đối tượng: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh một cách phù hợp với điều kiện từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi. 

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập thi THPT quốc gia năm 2019 của các trường, các trung tâm.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy và ôn tập, đổi mới kiểm tra đánh giá, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, Hội thảo các môn thi THPT quốc gia

- Chỉ đạo giáo viên trên cơ sở đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2019 của Bộ GDĐT, nghiên cứu, phân tích từ đó định hướng xây dựng các chuyên đề ôn tập, tổ chức ôn tập kiến thức, rèn kỹ năng giải quyết các dạng đề bài cho học sinh; Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập theo các chuyên đề ôn tập của từng bộ môn; xây dưng ngân hàng đề thi tham khảo, đảm bảo ít nhất mỗi trường biên soạn 02 đề thi tham khảo/môn, phòng chuyên môn tập hợp chuyển về các trường làm tư liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trong suốt quá trình ôn tập.

- Chỉ đạo hoàn thành chương trình dạy, học ở các lớp 12 theo quy định của Bộ GDĐT. Tổ chức đánh giá, xếp loại học sinh, hoàn tất hồ sơ, điều kiện dự thi cho học sinh, học viên theo quy định của Bộ GDĐT.

 

Từ ngày 25-27/6, hơn 8.600 thí sinh Hà Nam sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
 
PV: Bà có những lưu ý, lời khuyên nào dành cho hơn 8.600 sĩ tử của Hà Nam trước kì thi vô cùng quan trọng sắp tới không, thưa bà?

 
-Thời gian từ nay đến ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia không còn nhiều, càng gần đến ngày thi cũng chính là thời điểm các thí sinh cảm thấy lo lắng, áp lực nhất. Vì vậy, tôi mong và chúc tất cả các thí sinh của Hà Nam bình tĩnh, tự tin vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với kết quả, thành tích tốt nhất.

- Đối với học sinh yếu cần tập trung ôn tập kiến thức cơ bản. Đối với học sinh khá giỏi nên ôn tập toàn diện, hệ thống hóa toàn bộ kiến thức và các kỹ năng cần có khi đi thi; rèn luyện kỹ năng làm bài, dạng bài đã được các thầy cô dạy trên lớp, cũng như trong tài liệu tham khảo, chú trọng đến kỹ năng làm trắc nghiệm đối với các môn thi ( trừ môn Ngữ văn ).

-Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi của các em trong giai đoạn này. Trước ngày thi nên nhắc con ngủ sớm và đánh thức con dậy trước chuẩn bị tinh thần. Nếu thấy con có khó khăn hay những biểu hiện tâm lý hãy bình tĩnh, bố mẹ cùng tìm cách giải quyết tốt nhất để con mình an tâm bước vào kì thi.

Đặc biệt, các em cần chuẩn bị kĩ càng giấy tờ trước khi vào phòng thi. Đến sớm trước giờ thi khoảng 30 phút giúp tinh thần thoải mái hơn và đây cũng là khoảng thời gian có thể xử lý tốt nhất những sự cố xảy ra ngoài ý muốn.
 
PV:Trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi!


 

Lịch thi THPT Quốc gia năm 2019 (Ảnh: VNE)
 
PV
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam