0351 3588 588

Quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID- 19

03/08/2020 17:30
Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1556/QĐ - UBND về việc thiết lập khu vực cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID- 19
Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam quyết định: 

Điều 1. Thiết lập khu vực cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 (sau đây gọi tắt là vùng cách ly). Cụ thể:

1. Phạm vi vùng cách ly: 01 cụm dân cư thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, gồm 235 hộ tương ứng 725 nhân khẩu. Diện tích khoảng 20,8 ha.

2. Ranh giới vùng cách ly: Phía Đông giáp đường Lê Công Thanh và Hồ Lam Hạ 2; Phía Tây giáp đường kè sông Châu vào Trạm bơm Lạc Tràng; Phía Nam giáp đường kè sông Châu; Phía Bắc giáp Hồ Lam Hạ 1.

3. Thời gian cách ly: Từ 14h00 ngày 03/8/2020 đến 14h00 ngày 31/8/2020.   

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

- Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định này theo hướng dẫn của Bộ Y tế Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 và các quy định hiện hành; kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hàng ngày.

- Chủ trì phối hợp UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo thực hiện các hoạt động y tế, biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 hiệu quả cho nhân dân và cán bộ các ngành, các cấp tham gia dập dịch tại vùng cách ly trong thời gian thực hiện cách ly theo đúng quy định, hướng dẫn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và trong quá trình thực hiện cách ly.

- Tập trung điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID- 19, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan diện rộng, không để xảy ra tử vong.

2. UBND thành phố Phủ Lý, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 thành phố Phủ Lý.

- Đảm bảo an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công khai, rộng rãi, thường xuyên, với nhiều hình thức về mục đích, sự cần thiết của việc thiết lập vùng cách ly, tổ chức cách ly y tế; vận động nhân dân phát huy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng đồng lòng thực hiện cách ly chống dịch; Cung cấp thông tin liên quan cho các cơ quan báo chí, tuyên truyền kịp thời, chính xác.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan bố trí lực lượng thực hiện phương án, biện pháp phòng, chống dịch, vận hành các chốt, trạm kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại vùng cách ly trong thời gian cách ly theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định có liên quan.

3. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại vùng cách ly trong thời gian thực hiện cách ly; thiết lập và vận hành các chốt, trạm kiểm soát ra vào vùng cách ly theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo cơ quan quân sự thành phố Phủ Lý tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 tại vùng cách ly; tiếp nhận và tổ chức cách ly các trường hợp phải cách ly tập trung theo đề xuất của ngành Y tế.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan hướng dẫn, bố trí, tạo điều kiện cho các học sinh trong vùng cách ly tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố Phủ Lý chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong phạm vi trách nhiệm của ngành, cơ quan mình tích cực chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ các ngành và địa phương trên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khoanh vùng, dập dịch triệt để, không để lây nhiễm trên diện rộng; đề nghị các tổ chức đoàn thể của tỉnh quan tâm, chỉ đạo các lực lượng tham gia, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch tại vùng cách ly đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3. Các hộ dân, cá nhân thuộc vùng cách ly có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 của các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam