0351 3588 588

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành

18/07/2020 21:15
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù số lượng Nghị định hướng dẫn các luật là khá lớn, song Bộ KH&ĐT cam kết cố gắng hoàn thành dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực để Luật thực sự đi vào cuộc sống...

Ngay sau khi Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, Bộ KH&ĐT cũng đã tổ chức họp báo giới thiệu 3 luật do Bộ KH&ĐT soạn thảo. Đó là: Luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020 và Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho biết, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vừa qua, ba luật trên đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

Với nhiều điểm mới, những chính sách đột phá, 3 đạo luật quan trọng về đầu tư, kinh doanh được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn mới, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong hoạt động đầu tư kinh doanh bây lâu này.. 

Lý giải Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới tồn tại 5 năm đã sửa đổi, Thứ trưởng khẳng định, hai đạo luật này từ khi ra đời đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tư nhân, có tác động quan trọng đến sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên hiện 2 luật này đã có sự xung đột với một số luật khác như Luật Đất đai, Luật Xây dựng…Ngoài ra đã xuất hiện một số phương thức kinh doanh theo mô hình mới, dẫn đến khoảng trống mới của pháp luật, nên cần thiết phải sửa đổi.

Về Luật PPP, đây là luật mới hoàn toàn, đã kế thừa những quy định tốt đã và đang thực hiện, đồng thời bổ sung các nội dung mới, quan trọng, bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho các dự án PPP trong thời gian tới.

"Khi đi vào cuộc sống, ba đạo luật trên sẽ tạo ra những điểm nhấn mới" - Thứ trưởng Vũ Đại Thắng khẳng định.
 

Luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020 và Luật PPP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Ngoài Luật doanh nghiệp 2020 không có Nghị định hướng dẫn, hai Luật còn lại (Luật đầu tư 2020 và Luật PPP) cần có 10 Nghị định hướng dẫn.

Cụ thể, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2020, Bộ KH&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ  phân công soạn thảo 7 Nghị định, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài; Nghị định thay thế Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; Nghị định về xúc tiến đầu tư; Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật (hướng dẫn đối tượng nội dung đánh gia sơ bộ tác động môi trường); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Với Luật PPP, Chính phủ dự kiến ban hành 03 Nghị định hướng dẫn, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP (Bộ KH&ĐT chủ trì); Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư (Bộ KH&ĐT chủ trì); Nghị định quy định về cơ chế tài chính trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Bộ Tài chính chủ trì).

"Mặc dù số lượng Nghị định phải ban hành là khá lớn, song Bộ KH&ĐT cam kết sẽ cố gắng hoàn thành các dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực…”-  Thứ trưỡng Vũ Đại Thắng khẳng định.

Thứ trưởng cũng cho biết, hiện Bộ KH&ĐT cũng đã thành lập Ban soạn thảo, các Nghị định này đã được đưa vào Chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ… 
 

Theo PLVN

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam