0867.238.238

Sở Nội vụ tỉnh: sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2015

29/09/2015 16:59
Sáng 29/9, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.
NV2.jpg
Đại diện Sở Nội vụ trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

nv1.jpg

 9 tháng đầu năm, toàn ngành nội vụ đã tích cực, tập trung tham mưu cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đến nay, hầu hết các việc chuyên môn đều bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức bộ máy của các đơn vị, địa phương tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức viên chức được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành một cách công khai, minh bạch, góp phần thiết thực vào việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ cho các tập thể và cá nhân thi đua góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cụ thể: Ngành Nội vụ đã tham mưu, trình UBND tỉnh cho phép thành lập CLB Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển TP Phủ Lý, kiện toàn Ban đại diện Hội Người cao tuổi…Tổ chức thực hiện quy trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và một số chức danh khác của các Sở, ngành trong tỉnh. Trình UBND tỉnh phê chuẩn kết quả thi tuyển công chức năm 2014 cho 107 công chức/108 chỉ tiêu. Tiếp nhận, thẩm định thành tích và hoàn thiện quy trình, thủ tục trình UBND tỉnh khen thưởng cho trên 700 tập thể và hơn 450 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014…

NV3.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ trao cờ giao ban luân lưu cho TP Phủ Lý

Phát huy kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2015, ngành Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nâng cao trách nhiệm của công chức trong cơ quan, đơn vị, tích cực nghiên cứu các quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ, phát huy tình thần chủ động tham mưu. Thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời khắc phục khó khăn, hạn chế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Thu Thảo

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam