0351 3588 588

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

13/01/2020 19:06
​Đó là yêu cầu và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức vào chiều 13/1.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy,Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã…
 

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, với sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tình hình KT-XH, QP-AN của Hà Nam đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Với 22/28 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,5% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,2 triệu đồng; thu cân đối ngân sách đạt 9.516 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn ước đạt 33.740 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Toàn tỉnh có 100% các xã, 4/6 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 02/6 huyện còn lại đủ điều kiện đề nghị công nhận nông thôn mới… Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn; giáo dục đào tạo, thể thao đạt nhiều thành tích cao; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 6 đồng chí

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố và được tăng cường. Cấp uỷ, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết (NQ) của Đảng, đặc biệt là NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả NQ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được coi trọng; các giải pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai hiệu quả, quyết liệt.

Chất lượng hoạt động của HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh được nâng lên; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, theo hướng bám sát cơ sở, góp phần ổn định tình hình cơ sở, tạp sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-X XH của địa phương.

Năm 2020, Tỉnh ủy xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng,  hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục thực nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với 05 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

 

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

Thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2020, năm cuối thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; các NQ của Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong công tác theo kịp tình hình mới; tìm giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ưu tiên lựa chọn những tiến bộ công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, làng nghề truyền thống. 

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sản xuất hàng hóa; huy động, lồng ghép các nguồn lực để củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế, báo chí- truyền thông, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh. 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở không để trở thành điểm nóng, giải quyết hiệu quả đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp.

Về công tác xây dựng đảng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ. Tập trung  chỉ đạo thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên…

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2019 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 6 đồng chí : Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính; Đinh Văn An, Giám đốc Sở Công Thương; Trần Đức Thuấn, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Quang Huy , Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Xuân Dưỡng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2019 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 
 TT
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam